มองโลกให้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง

มองโลกให้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง

 

         “โลก” มี “สองด้าน” เสมอ ถ้าเราเลือกที่จะ “มองโลก” ในแบบที่ “เรา” เลือก

 

         ด้านหนึ่ง อาจเป็น “ด้านบวก”

 

         ด้านหนึ่ง อาจเป็น “ด้านลบ”

 

         “เรา” ที่ “มองโลก” ใน “ด้านบวก” ก็ย่อมที่จะเห็นเป็น “โลกสวย” ใน “แง่ดี”

 

         เช่นเดียวกับ “เรา” ที่ “มองโลก” ใน “ด้านลบ” ก็ย่อมที่จะเห็นเป็น “โลกทราม” ใน “แง่ร้าย”

 

         ทว่า ! “โลก” ไม่ได้มีเพียงแค่ “สองด้าน” และ “สองด้าน” ที่ถูกอ้างถึงก่อนหน้านี้ ไม่ว่าทั้ง “ด้านบวก” หรือ “ด้านลบ” ก็สามารถเป็นได้ทั้ง “ความจริง” และ “ความลวง”

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ล้วนขึ้นอยู่กับ “มุม” ที่ “เรา” เลือกที่จะ “มอง” ทั้งสิ้น !

 

 

“เรา” ที่ “มองโลกแง่ดี-ด้านบวก” จะมอง “น้ำครึ่งขวด” โดยเห็นว่า “เหลือตั้งครึ่งขวด”

 

“เรา” ที่ “มองโลกแง่ร้าย-ด้านลบ” จะมอง “น้ำครึ่งขวด” โดยเห็นว่า “เหลือแค่ครึ่งขวด”

 

         แต่ไม่ว่า “น้ำครึ่งขวด” ที่ว่านั้น จะ “เหลือตั้งครึ่งขวด” หรือ “เหลือแค่ครึ่งขวด” ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ นั่นเป็น “น้ำครึ่งขวด”

 

         นี่เป็นปัญหาอันว่าด้วย “มุมมอง” ที่ทำปฏิกริยาแปรผกผันโดยตรง กับ “เรา”

 

         ความจริงก็คือ “เรา” มักเลือก “มอง” ใน “มุม” ของ “เรา” แทนที่จะมองจาก “ความเป็นจริง” ที่เราเห็น และ “ยอมรับความจริง” ในสิ่งที่เราเห็น

 

         อาจบางที ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ต้อง “มองโลกในแง่ดี”

 

         และอาจบางที ก็ไม่มีความจำเป็นใด ๆ เช่นกัน ที่ต้อง “มองโลกในแง่ร้าย”

 

         “โลก” มีอีกหลาย “มุมมอง” ให้ “เรา” มอง และหลาย “มุมมอง” ของ “โลก” ก็สะท้อน “ความเป็นจริง” ต่อสายตาของ “เรา” เพื่อให้ “เรา” มองเห็นถึง “ความเป็นจริง”

 

         อย่างแท้จริงและตรงไปตรงมา เพื่อรับรู้และดำเนินการต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

 

         ไม่จำเป็นต้อง “ปลอบประโลมใจ” ใด ๆ

 

         และไม่จำเป็นต้อง “ทำร้ายจิตใจ” ใด ๆ

 

         มีแต่การมอง “โลกจริง” ด้วย “ความเป็นจริง” และ “ยอมรับความจริง” อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น จึงจะดำเนินการทั้งหลายทั้งปวง ให้ลุล่วงไปได้อย่างแท้จริง

 

         จริงอยู่ที่ “โลก” มี “ด้านบวก”

 

         และจริงอยู่ที่ “โลก” มี “ด้านลบ”

 

         แต่ไม่ว่าจะเป็น “ด้านบวก” หรือ “ด้านลบ” ก็มี “เนื้อแท้” แห่ง “ความเป็นจริง” วางอยู่เป็น “แก่นกลาง” ทั้งสิ้น

 

         และที่มากกว่านั้นก็คือ “โลก” ยังไม่ได้มีแค่ “สองด้าน” หากแต่ยังมีอีก “หลายด้าน” ที่ประกอบกันเป็น “โลกจริง” เพื่อสะท้อน “ความเป็นจริง” อย่างแท้จริง

 

         จำเป็นอย่างยิ่งที่ “เรา” ต้อง “พูดจริง - ทำจริง” และ “มองโลก” เพื่อให้ “เห็นโลก” แห่ง “ความเป็นจริง”

 

         เพราะ “ความจริง” เท่านั้น ที่จะช่วย “เรา” และ “โลก” ได้อย่างแท้จริง...

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................