MOVE ON TOGETHER !!! ไปให้รอด - ไปด้วยกัน

MOVE ON TOGETHER !!! ไปให้รอด - ไปด้วยกัน

 

         นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่โรคอุบัติใหม่ “โควิค-19” ปรากฏขึ้น จนถึงวันนี้ สถานการณ์ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

         ทั้งกับสังคมโลก และทั้งกับสังคมเรา

 

         ณ เวลานี้ โรคอุบัติใหม่ “โควิด-19 ยังดำรงคงอยู่ พร้อม ๆ กับพัฒนาการในการปรับตัว เพื่อดำรงคงอยู่อย่างเข้มแข็งและยาวนาน

 

         กล่าวเฉพาะสังคมไทย การ “เผชิญหน้า” กับ “โควิด-19 ในระลอกแรก ไม่สู้จะหนักหน่วงนัก

 

         เราไม่เพียงสามารถรับมือได้อย่างเท่าทันและทันท่วงที หากแต่ยังป้องกันได้ในระดับที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

 

         แต่นั่นเป็นเพียงแค่ระลอกแรก ไม่ใช่กับระลอกที่สอง และระลอกที่สาม ที่ยังทะยอยซ้ำเติมในอีกหลายระลอก

 

 

         ณ เวลานี้ โรคอุบัติใหม่ “โควิด-19 ยังดำรงคงอยู่ พร้อม ๆ กับพัฒนาการในการปรับตัว เพื่อดำรงคงอยู่อย่างเข้มแข็งและยาวนาน

 

จากจุดเริ่มต้น “เมืองอู่ฮั่น” สาธารณรัฐประชาชนจีน “โควิด-19 พัฒนาการและปรับตัว เป็นสายพันธุ์ “อัลฟา” จากสหราชอาณาจักร

 

ต่อด้วยสายพันธุ์ “เบตา” จากแอฟริกาใต้ และสายพันธุ์ “แกมมา” จากบราซิล

 

กระทั่งถึงสายพันธุ์ “เดลตา” จากอินเดีย ที่ “กลายพันธุ์” จนระบาดอย่างรวดเร็วและร้ายแรงทั่วโลก

 

         ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือ จนถึงวันนี้ “วัคซีน” ที่โลกมีอยู่ ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100 %

 

         ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือ จนถึงวันนี้ โลกยังไม่มี “ยารักษาโรค” สำหรับ “โควิด-19 โดยเฉพาะ

 

         สถานการณ์ “โควิด-19 ปิดล้อม “โลก” และ “เรา” อย่างต่อเนื่องและยาวนาน และจนถึงวันนี้ “โลก” และ “เรา” ก็ยังไม่สามารถตีฝ่าวงล้อมออกไปได้

 

         การปิดล้อมของ “โควิด-19 ไม่ได้คลายลง ตรงกันข้าม กลับบีบ “กระชับพื้นที่” เข้ามาทุกขณะ

 

         ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น อาการของผู้ติดเชื้อที่หนักหน่วงมากขึ้น และผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

 

         ทั้งหมดที่ว่านี้ ไม่ต่างอะไรกับ “สัญญาณ” ของภาวะ “วิกฤติ” ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

 

 

         ณ เวลานี้ ปัญหาของโรคอุบัติใหม่ “โควิด-19 ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยลำพัง

 

         ณ เวลานี้ ปัญหาของโรคอุบัติใหม่ “โควิด-19” เป็นเรื่องของ “เรา” ทุกคน !

 

         หมดเวลาแล้ว ที่จะเลือกมองปัญหาแบบ “โลกสวย” โดย “มุมมองด้านบวก” และหมดเวลาแล้ว ที่จะเลือกมองปัญหาแบบ “โลกเลวร้าย” โดย “มุมมองด้านลบ”

 

         ณ เวลานี้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ “โลก” และ “เรา” ต้องมองปัญหาแบบ “โลกจริง” จาก “ความเป็นจริง”

 

         จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง “ยอมรับความจริง” อย่างตรงไปตรงมา เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอยู่จริงได้อย่างตรงไปตรงมา

 

         และที่สำคัญก็คือ ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ จะไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของทุกคนและทุกฝ่าย ที่ต้องร่วมมือ ร่วมใจ และ ร่วมกัน สู้กับปัญหาอย่างเต็มกำลัง

 

         มีแต่ต้อง “รวมพลัง” เพื่อ “ก้าวไปข้างหน้า” ด้วยกัน “โลก” และ “เรา” จึงจะรอดไปได้ด้วยกัน

 

         ใช่ ! บางอย่างอาจจะมาช้าเกินไปบ้าง แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ไม่มีอะไรสายเกินไป

 

         และเมื่อยังมี “ความหวัง” ก็ย่อมต้องมี “หนทาง” แน่นอน !!!

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................