‘Universal Prevention’ วิธีป้องกัน ‘โควิด-19’ ขั้นสูงสุด !!

‘Universal Prevention’ วิธีป้องกัน โควิด-19’ ขั้นสูงสุด !!

 

Universal Prevention” วิธีป้องกัน “โควิด-19” ขั้นสูงสุด ให้เราตระหนักอยู่เสมอว่า คนรอบข้างมีเชื้อ “โควิด-19” แฝงอยู่ ทำตามข้อแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเชื้อสู่ตนเองและครอบครัว

 


//..................

              CR : กรมอนามัย

//..................