พม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19”

รมว.พม. พร้อม ผู้ว่าฯ กคช. มอบ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชน พร้อมลงพื้นที่ 4 เขต กทม. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

         นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม. นำถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และมีเครื่องอุปโภคบริโภคและยาที่มีความจำเป็น มอบให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากนั้นได้เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท และสัมพันธวงศ์

 

 

         นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนมาในนามของคณะรัฐบาล เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนและนำ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" ถุงแห่งความสุขของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มามอบให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่เดือดร้อนจากโควิด-19  ตนยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใคร ซึ่งคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมลงพื้นที่มาดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขของประชาชน และเราจะนำปัญหาที่ได้รับมาแก้ไขจากการรับรู้และฟังปัญหาเพื่อนำไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป

 

 

 

         “ความช่วยเหลือของกระทรวง พม. นั้น เราทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีทั้งประธานชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และเรายังทำงานร่วมกับอีกหลายกระทรวง เนื่องจากปัญหาของประชาชนมีหลากหลาย เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และปลัดกระทรวง พม. ยังได้เน้นย้ำว่า ทุกเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำงานให้ทัน ต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบาง เป็นกลุ่มที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตนจึงเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน อีกทั้งมีการวางแผนช่วยเหลือในระยะยาวสำหรับเด็ก เยาวชนให้ได้รับการศึกษา และการฝึกอาชีพให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน กระทรวง พม. มีหลายช่องทางในการติดต่อ โดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง หรือสายด่วนคนพิการ โทร.1479 และเรามีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของประชาชน ให้เราเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อแข่งกับเวลา และบูรณาการอย่างเร่งด่วน เพราะประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรัฐบาลนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมว.พม. กล่าว