แนวทาง ‘การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน’ สู้ ‘โควิด-19’

แนวทาง การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน สู้ โควิด-19’

 

        “กรมอนามัย” จัดทำ “คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” (Community Isolation) กรณีการระบาด “โควิด-19”

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กรมอนามัย” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ แนะนำ “คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” (Community Isolation) กรณีการระบาด “โควิด-19” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

 

คำแนะนำฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเบื้องต้นทั้งนี้ให้ผู้บริหารจัดการศูนย์แยกกักตัวในชุมชน พิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของบริบทพื้นที่ร่วมด้วย

 

แนวทางฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำสำหรับการจัดสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มี จำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในการรับดูแลรักษาผู้ป่วยไว้ได้ เรียกว่า ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

 

คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

 

สามารถสแกน QRcode

 

 

 

หรือคลิกได้ที่ลิงก์

 

https://bit.ly/37wTtWX

 

หมายเหตุ : ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง และกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์”

 

 

//..................

              CR : กรมอนามัย

//..................