เช็คที่นี่ !! ‘เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว’ 52 รายการ ที่ อย. รับรอง

เช็คที่นี่ !!‘เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว52 รายการ ที่ อย. รับรอง

 

          ตรวจเช็ค “เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว” 52 รายการ ที่ อย. รับรอง พร้อมตรวจเช็ค “ชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ โควิด 19” ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้า จาก อย. สำหรับ ปชช. และบุคลากรทางการแพทย์

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(***ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน)

 

 

 

รายชื่อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter)

ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

(คลิกที่ LINK เพื่อดูรายละเอียด)

https://bangkoklife.news/dul

 

            ................................

 

รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19)

ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use)

 

(คลิกที่ LINK เพื่อดูรายละเอียด)

https://bangkoklife.news/oyw

 

            ................................

 

รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19)

ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use)

 

         (คลิกที่ LINK เพื่อดูรายละเอียด)

https://bangkoklife.news/7fc1d6

 

//..................

              CR : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

//..................