7 วิธีต้องทำ !! หยุดเชื้อ ‘โควิด-19’ ในบ้าน !!

7 วิธีต้องทำ !! หยุดเชื้อ โควิด-19’ ในบ้าน !!

 

“กรมอนามัย” แนะนำ 7 วิธีที่ต้องทำ เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ “โควิด-19” ในบ้าน พร้อมแนะนำ 6 วิธี อยู่ที่ทำงานให้ปลอดภัยจาก “โควิด-19

 

“เมื่อเข้าบ้านแล้วเราต้องตระหนักทุกครั้งว่าอาจจะนำเชื้อโควิด-19 กลับมาที่บ้าน

 

กรมอนามัย แนะนำ 7 วิธีที่ต้องทำ เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ สิ่งสำคัญคือการทำความสะอาดตนเอง และอย่าลืมทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ "ดูแลตนเองเพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19"

 

#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

 


 

“สาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อ โควิด-19 เกิดจากติดจากที่ทำงาน ดังนั้น ผู้ที่ยังต้องไปทำงานอยู่ในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่เชื้อ

 

หน่วยงานควรพิจารณาให้ Work From Home กับกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้มีโรคประจำตัว หรือหญิงตั้งครรภ์

 

#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี”

 

//.................

              CR : กรมอนามัย

//.................