เชิญชวนร่วมกิจกรรม ‘#อาสาฬหบูชาออนไลน์’ เสาร์ 24 ก.ค.นี้

เชิญชวนร่วมกิจกรรม ‘#อาสาฬหบูชาออนไลน์เสาร์ 24 ก.ค.นี้

 

“วัดญาณเวศกวัน” จับมือ “หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” ร่วมจัดกิจกรรม “#อาสาฬหบูชาออนไลน์” วันเสาร์ 24 ก.ค.นี้ เชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญ ทำทาน เรียนรู้ และปฏิบัติธรรม ที่บ้านตัวเอง

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “#อาสาฬหบูชาออนไลน์” ในวันเสาร์ 24 ก.ค.2564 และเชิญชวนร่วมทำบุญ ทำทาน เรียนรู้ และปฏิบัติธรรม ที่บ้านตัวเอง โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จับมือร่วมจัดกิจกรรม #อาสาฬหบูชาออนไลน์ ให้ทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญ ทำทาน เรียนรู้และปฏิบัติธรรมได้ที่บ้านของท่านเอง

 

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตร ตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม อธิษฐานเข้าพรรษา เวียนเทียน ออนไลน์ 360 องศา ไปด้วยกัน

 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป”

 


 

“วัดญาณเวศกวัน ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม อาสาฬหบูชาออนไลน์ ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ

 

มีกิจกรรมน่าสนใจให้เลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย โดย *ไม่ต้อง* ลงทะเบียน

 

ได้ 4 ช่องทาง คือ

 

ติดตามรับชมรายการสดทาง

 

1. Youtube Live : ญาณเวศก์ ออนไลน์

https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw

 

2. Facebook Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/

 

3. Facebook Live : กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk

 

4. Zoom Meeting

ID : 865 9089 0307

Passcode : 123456

https://us02web.zoom.us/j/86590890307

 

(หมายเหตุ กิจกรรมใน Zoom เข้าร่วมได้เวลา 09.0017.00 น. และ 19.3020.00 น.)”

 


 

“ร่วมสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนาของพระพุทธองค์ในวันอาสาฬหบูชา

 

ฟังธรรม

เสวนาธรรม

เวียนเทียนออนไลน์

 

* กำหนดการ *

 

เวลา 09.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) บทพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บูชาพระรัตนตรัย รับไตรสรณคมน์ สมาทานศีล 8

ฟังธรรมบรรยาย เรื่องเข้าพรรษา...ชวนกันมาอธิษฐานธรรมโดย พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท)

.......................................

 

เวลา 10.15 น.

ถวายสังฆทาน และรับพรจากพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน

.......................................

 

เวลา 13.00 น.

สนทนาธรรมยามบ่าย เรื่อง ก่อนวงล้อ...จะหมุนไปดำเนินรายการโดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช

.......................................

 

เวลา 15.00 น.

ธรรม ออน ทัวร์ : สารนาถ – อโศกมหาราช โดย พระครูวรวงศ์ พระมหาอมรวิทย์ และคณะ

.......................................

 

เวลา 17.00 น.

อ่านหาแก่นทำ (ภาคพิเศษ) : เรื่องเล่า หนังสือเก่า โดย พระครูธรรมรัต พระครูธรรมรุจิ และพระครูเมธังกร

.......................................

 

เวลา 18.00 น.

สมาทานรับศีล สดับธรรมมงคล โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

.......................................

 

เวลา 18.30น.

อาสาฬหบูชา วันสำคัญของชาวพุทธไทย โดย พระภิกษุวัดญาณเวศกวัน

.......................................

 

เวลา 19.00 น.

ธรรมกถา อาสาฬหบูชา ออนไลน์ 2564 เรื่อง ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

.......................................

 

เวลา 19.30 น.

เวียนเทียน ออนไลน์ 360 องศา

.......................................

 

เวลา 20.00 น.

ภาวนา ออนไลน์ โดย พระวรท ธมฺมธโร

.......................................

 


 

“เชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรม อาสาฬหบูชาที่บ้าน

ช่วงเช้าร่วมบุญ สวดมนต์ทำวัตร ตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม และอธิษฐานเข้าพรรษา ออนไลน์ไปด้วยกัน

 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

กำหนดการ

เวลา 09.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) บทพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บูชาพระรัตนตรัย รับไตรสรณคมน์ สมาทานศีล 8

.......................................

เวลา 09.45 น.

ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง เข้าพรรษา...ชวนกันมาอธิษฐานธรรมโดย พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท)

.......................................

เวลา 10.15 น.

ถวายสังฆทาน และรับพรจากพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน

 

-วิธีการร่วมทำบุญ สามารถทำบุญแบบออนไลน์และร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง ดังนี้

             

1. ร่วมทำวัตรสวดมนต์ภาวนา รับศีล และฟังธรรมพร้อมกันแบบออนไลน์

         ได้ 4 ช่องทาง คือ

 

ติดตามรับชมรายการสดทาง

Youtube Live : ญาณเวศก์ ออนไลน์

https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw

 

Facebook Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/

 

Facebook Live : กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk

 

Zoom Meeting

ID : 865 9089 0307

Passcode : 123456

https://us02web.zoom.us/j/86590890307

(หมายเหตุ กิจกรรมใน Zoom เข้าร่วมได้เวลา 09.00 – 17.00 น. และ 19.30 – 20.00 น.)

 

2. ท่านสามารถร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ จุดรับริจาค Drive thru สวนโมกข์กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 ส.ค.64

 

โดยสิ่งของที่เหลือจากการพิจารณาแล้ว จะนำถวายแด่วัดชำนิหัตถการ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ส่วนหนึ่ง เป็นสมาชิกกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม ที่ทำงานด้านการเยียวยาและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตามโรงพยาบาล ชุมชน

 

(สิ่งที่ทางวัดประสงค์รับการสนับสนุน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง นมถั่วเหลือง เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงต่างๆ สำหรับประกอบอาหาร ของใช้ทั่วไป เช่น มีดโกนผม ยาสามัญประจำบ้าน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์)

 

รายละเอียดงานอาสาฬหบูชา ได้ที่ https://bit.ly/3eszY5K

สอบถาม โทร 094 894 4554 (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

#อาสาฬหบูชา #สวนโมกข์กรุงเทพ x #วัดญาณเวศกวัน  #สงบเย็นและเป็นประโยชน์”

 


 

//...............

              CR : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ

//...............