LET’S GO ชีวิตต้องดำเนินต่อไป

LET’S GO ชีวิตต้องดำเนินต่อไป

 

            ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ณ วันนี้ “โควิด-19” จะยังดำรงคงอยู่ไปอีกนาน

 

            ณ วันนี้ “โควิด-19ยังอยู่คู่กับ “โลก” และ “เรา” ไม่เพียงแค่ดำรงคงอยู่ หากแต่ยังมีพัฒนาการ และปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกขณะ

 

              “โลก” และ “เรา” พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับ “โควิด-19

 

              ทั้งความพยายามในการ “ป้องกัน” ผ่านการ “วิจัย” และ “คิดค้น” จนปรากฏ “วัคซีน” นานาชนิด

 

              ทั้งความพยายามในการ “รักษา” ผ่านการ “วิจัย” และ “คิดค้น” เพื่อให้ได้ “ยารักษาโรค” ที่สามารถจัดการกับ “โควิด-19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

 

              ทว่า ! ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ยังต้องการเวลาเพื่อสัมฤทธิ์ผล ซึ่งยังไม่อาจรู้ได้ว่า จะต้องใช้อีกยาวนานเพียงใด

 

              กระนั้น ! “โลก” และ “เรา” ก็ต้องดำเนินต่อไป

 

 

 

              จริงอยู่ว่า “โควิด-19 จะยังดำรงคงอยู่ไปอีกยาวนาน จนกว่าจะมี “วัคซีน” และ “ยารักษาโรค” ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อให้ “โลก” และ “เรา” สามารถกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนที่เคยเป็นมา

 

              ทว่า ! “โลก” และ “เรา” ก็ต้องดำเนินต่อไป

 

            ไม่ว่าอย่างไร “ชีวิต” ก็ต้องดำเนินต่อไป แม้ว่า ทุก ๆ ประการในสภาวะปัจจุบัน ยังไม่อาจกลับคืนสู่สภาวะปกติเหมือนที่เคยเป็นมา

 

              “โลก” และ “เรา” แทบอยู่ใน “สถานะหยุดนิ่ง” อย่างยาวนาน หลังการมาถึงของ “โควิด-19

 

              “โลก” และ “เรา” พยายามอย่างเต็มกำลัง เพื่อรับมือและจัดการกับ “โควิด-19 ให้จบสิ้นลง

 

              เป็นความจริงว่า ณ เวลานี้ “โควิด-19 ยังดำรงคงอยู่ โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า จะไปยุติจบสิ้นลงได้อย่างไร และเมื่อไร

 

              เป็นความจริงว่า ณ เวลานี้ “วัคซีน” และ “ยารักษาโรค” ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

 

              ทว่า ! “โลก” และ “เรา” ก็ได้ “เรียนรู้” ที่จะ “รับมือ” และ “อยู่ร่วม” กับ “โควิด-19 ได้อย่าง “รู้เท่า” และ “รู้ทัน”

 

              ณ วันนี้ “โลก” และ “เรา” ต้องดำเนินต่อไป

 

              ณ วันนี้ “ชีวิต” ต้องดำเนินต่อไป

 

            ไม่ว่าอย่างไร ทั้งหลายทั้งปวง ก็ต้องดำเนินต่อไป แม้ว่า “โควิด-19ยังดำรงคงอยู่ และแม้ว่า จะยังคงต้องมี “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวลา” ภายใต้ “ข้อจำกัด” บางประการ หรือหลายประการ

 

              ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ที่ “โลก” และ “เรา” จะ “เปิดตัวเอง” กลับไปมี “ปฏิสัมพันธ์” ต่อกันเหมือนที่เคยเป็นมา

 

              ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ที่ “ชีวิต” ต่อ “ชีวิต” จะ “เปิดตัวเอง” กลับไปมี “ปฏิสัมพันธ์” ต่อกันเหมือนที่เคยเป็นมา

 

              ภายใต้ “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวลา” ตลอดจน “ข้อจำกัด” ที่จำเป็นต้องมีบางประการ หรือหลายประการ

 

            แน่นอนว่า นี่จำเป็นต้องมี “แผนงาน” อย่างเป็น “ระบบ” ภายใต้การ “บริหาร” และ “จัดการ” อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง “ความรับผิดชอบ” ที่ต้องมีร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด

 

 

              ณ วันนี้ “โลก” และ “เรา” ต้องดำเนินต่อไป

 

              ณ วันนี้ “ชีวิต” ต้องดำเนินต่อไป

 

            เมื่อศึกนี้ยังไม่จบง่าย ๆ ก็ต้อง “รับมือ” และ “อยู่ร่วม” ให้ได้ อย่าง “รู้เท่า” และ “รู้ทัน” !!!

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ


//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................