“แพทย์รามาฯ” ระบุรัฐบาลบริหารวัคซีนผิดพลาดร้ายแรง!

604 รายชื่อจาก คณะแพทยฯ รพ.รามาฯ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ม.มหิดล  ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้จัดหาวัคซีนประสิทธิภาพสูง ระบุรัฐบาลบริหารวัคซีนผิดพลาดร้ายแรง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 604 รายชื่อได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          แถลงการณ์รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์

          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          (ตามรายชื่อดังแนบ)

 

          เรื่อง ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง

 

          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ของประเทศไทย ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม แม้ว่าในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 แล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรค Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้า ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทำงาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย นับเป็นการดำเนินนโยบายบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง

          นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูล จัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 นั้นเป็นไปด้วยความสับสนทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชนทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซํ้าแล้วการดำเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน

 

          แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค Covid-19 ได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยขั้นตอนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนทั้งที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า การดำเนินการทั้งหมดได้ทำอย่างสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ โดยแท้จริง

 

          แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์

          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

          มหาวิยาลัยมหิดล (ตามรายชื่อดังแนบ)

          20 กรกฎาคม 2564