‘ซีไรต์’ ประเภท ‘นวนิยาย’ ปี 64 คึกคัก ส่งประกวด 60 เรื่อง !!

ซีไรต์ ประเภท นวนิยาย ปี 64 คึกคัก ส่งประกวด 60 เรื่อง !!

 

ประกาศรายชื่อนวนิยายส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564

 

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอประกาศรายชื่อนวนิยายจำนวน  60 เรื่อง ที่ส่งเข้าประกวด ในปี พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้

 


 

ประกาศ ณ วันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

 

//..............

              CR : http://seawrite.com/

//..............