‘FIDAK 2021’ งานแสดงสินค้าที่ “เซเนกัล” โอกาส ผปก.ไทย

29th Foire Internationale de Dakar - FIDAK งานแสดงสินค้านานาชาติ ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล โอกาสใหม่ในต่างแดน ลู่ทางการขยายตลาดสินค้าไทยไปแอฟริกาตะวันตก 

          นายนิพนธ์ เพชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลเซเนกัลโดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรายย่อย ( Ministry of Commerce and Small Medium Entreprise -SME) จะจัดงานแสดงสินค้านานาชาติกรุงดาการ์ครั้งที่ 29 (29th Foire Internationale de Dakar - FIDAK ) ระหว่างวันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2564  ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติกรุงดาการ์ (CIED) โดย theme ของการจัดงานจะเน้นสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร จนถึงขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมแสดงสินค้าแล้ว 489 ราย จาก 29 ประเทศ และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานกว่า  400,000 คน การเข้าร่วมงานดังกล่าวนับเป็นโอกาสในการแสวงหาลู่ทางให้แก่สินค้าไทยประเภทต่างๆ  ในการเจาะตลาดเซเนกัลและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีประชากรรวมกันมากถึง 300 ล้านคน

 

 

          นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า เซเนกัลเป็นประเทศที่เปิดกว้างต่อวัฒนธรรมต่างชาติและเปิดเสรีในการรับสินค้าต่างประเทศ มีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่  (Dakar Seaport ) และมีสนามบินนานาชาติที่ทันสมัย (Blaise Diagne International Airport ) รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพเนื่องจากประชากรท้องถิ่นนิยมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สาเหตุมาจากการที่มีโรงงานผลิตสินค้าเองในประเทศค่อนข้างจำกัด ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ เซเนกัลยังเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีทางออกทะเล เช่น มาลี อีกด้วย   

          ทั้งนี้ สินค้าไทยที่ส่งไปขายที่เซเนกัลอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ได้แก่ ข้าวสารประเภทต่างๆ ทั้งข้าวหอมมะลิประเภทเต็มเมล็ด และข้าวสารแบบหัก ซึ่งมีขายทั่วไปในร้านค้าและซุปเปอร์มารเก็ตท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังมีสินค้าไทยประเภทน้ำปลา กะทิ เครื่องแกงสำเร็จรูป น้ำมะพร้าว น้ำผลไม้ บะหมี่สำเร็จรูป ซอสปรุงรส น้ำผลไม้บรรจุกล่อง จำหน่ายอย่างแพร่หลาย และเซเนกัลยังมีความต้องการเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร   อย่างมากเพื่อใช้ในการเพาะปลูกข้าว และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ  เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องมือเตรียมหน้าดินสำหรับการเกษตร เช่น รถไถนา รถแทรกเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับการทำแผงโซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ สินค้ากระดาษ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่และส่วนประกอบ  ผ้าเมตร ผ้าผืน ผ้าพิมพ์ลาย ล้วนเป็นสินค้าที่เซเนกัลต้องการนำเข้า

 

 

          นายนิพนธ์ ยังกล่าวอีกว่า ในเซเนกัล เครื่องสำอาง เครื่องประทินผิว และอาหารเสริมด้านความงามของไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวแอฟริกันมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ก้าวหน้าอย่างมาก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและเครื่องสำอางจากประเทศไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลเส้นผม การทำสีผม และการดัดย้อม จึงเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการประทินผิว โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนที่มีฐานะ ชนชั้นกลาง หรือคนรุ่นใหม่ชาวแอฟริกันที่ให้ความสนใจในการดูแลรักษาหน้าตาผิวพรรณ (grooming) โดยเฉพาะสตรีชาวแอฟริกันให้ความสำคัญต่อผม และผิวพรรณเป็นอย่างมาก 

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แอฟริกามีและไทยไม่มีคือวัตถุดิบ (raw materials) สำหรับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ๆ อาทิ  ผลิตภัณฑ์จากต้นเบาบับ ผลิตภัณฑ์และน้ำมันจากต้น shea น้ำมันจากผล karite ซึ่งมีคุณสมบัติทางเวชสำอาง สามารถใช้พัฒนานำไปผลิตเครื่องสำอางได้ ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ของไทยสามารถอาศัยเซเนกัลเป็นแหล่งวัตถุดิบได้ โดยนอกจากผู้ประกอบการไทยจะได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าไทยให้แก่ตลาดเซเนกัลแล้ว ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มีศักยภาพของเซเนกัลกลับไปขายที่ประเทศไทยหรือไปทำตลาดเพิ่ม อาทิ Shea butter / Cocoa / ผ้าพิมพ์ลายแอฟริกา (African wax prints) / และผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ ผลจากต้นเบาบับ (baobab) อาหารทะเล อาทิ ปลาสด หอย เป็นต้น

 

 

           “FIDAK 2021 เป็นการจัดงาน International Trade Fair / Commercial ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาออกร้านประมาณ 1,000 รายจากทั่วภูมิภาคแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการสามารถเช่าพื้นที่ออกร้านในลักษณะบูธเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม หรือจัดเป็น Country Theme โดยค่าใช้จ่ายในการออกร้าน/นิทรรศการจะคำนวณตามขนาดและลักษณะของบูธที่จะเช่า โดยการเข้าร่วมงาน FIDAK 2021 ของภาคเอกชนไทยจะเป็นการสร้างจุดขายให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมไทยที่เป็นที่ต้องการในตลาดแอฟริกาเป็นอย่างมาก โดยคนแอฟริกามีความเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าแอฟริกามาก ดังนั้น จึงควรใช้โอกาสนี้ในการไปออกร้านแสดงความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ของไทยให้ชาวแอฟริกันได้รับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าไทยโดยเฉพาะในด้านอาหารและการแปรรูปทางการเกษตร 

          ทั้งนี้ การจัดงาน FIDAK 2021 มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา  Agribusiness  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Senegal Emergent Plan ของประธานาธิบดี Macky Sall ซึ่งเน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการพัฒนาการเกษตรให้เพียงพ่อต่อความต้องการบริโภคด้านอาหารของคนในประเทศ โดยในภาคใต้ของประเทศเซเนกัลมีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยังขาดคือเทคโนโลยีด้านการการเก็บเกี่ยวผลผลิต (harvest technology) เทคโนโลยนีด้านโรงเรือนในการเก็บผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว (post harvest know how ) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการต่อยอดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากภาคเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือแปรรูปด้านอาหารสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศเซเนกัลด้านอาหาร น่าจะมีโอกาสในการทำตลาดสินค้าด้านอาหารโดยใช้เซเนกัลเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกได้อีกด้วย” เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์  กล่าว

 

 

        ผู้ประกอบการไทยที่สนใจการออกร้านและข้อมูลการจัดงาน FIDAK 2021 สามารถดูข้อมูลได้ที่เวบไซต์ของหน่วยงาน Centre International du Commerce Exterieur du Senegal (CICES)www.cices.sn/foires/fidak (ภาษาฝรั่งเศส) หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กุรงดาการ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaidkr@orange.sn ซึ่งพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์เซเนกัลซึ่งเป็นผู้จัดงาน FIDAK 2021