80 ปี ‘รพ.ศรีธัญญา’ เปิดรับการสนับสนุนทางการแพทย์-ช่วยผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

80 ปี รพ.ศรีธัญญา เปิดรับการสนับสนุนทางการแพทย์-ช่วยผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

 

24 มิ.ย. “รพ.ศรีธัญญา” ครบ 80 ปี “มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา” เปิดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำหน่วยฉีดวัคซีน , งานคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เปิดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับอาหารคาว-หวาน หรือเครื่องดื่ม จำนวนตามจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำหน่วยฉีดวัคซีนและ Cohort Ward กับงานคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง

 

(เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้ จะมีเวลาพักกลางวัน ประมาณ 30 นาที ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารทันเวลาเริ่มงานรอบบ่าย)

 

สอบถามรายละเอียด และจองวันบริจาคได้ที่ :

 

สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

เลขที่ 47 หมู่ 4 ซอยติวานนท์ 4 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

(โทร. 081-832-7565 หรือ 02-528-7800 ต่อ 57136)

 

ทั้งนี้ “โรงพยาบาลศรีธัญญา” เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคทางจิตเวช เดิมชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิตภาคกลาง” ด้วยความริเริ่มดำเนินการ ของ “นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม” ได้ที่ดินมาจำนวน 1,067 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484

 
 

“รายการสิ่งของ ขอรับการบริจาคประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา และเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลศรีธัญญา  ประจำหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน

 

1. อาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เฉพาะกิจ( กระจายความหนาแน่นจากสถาบันบำราศนราดูร) และผู้ปฏิบัติงานประจำ Cohort Ward (หอผู้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่ติดเชื้อโควิด - 19 หรือกลุ่มเสี่ยงเฝ้าสังเกตุอาการ) รวมวันละประมาณ 250 ชุด

(สามารถบริจาคเป็น อาหารกล่อง / อาหารว่าง / ขนม / ผลไม้ / เครื่องดื่ม จำนวนตามจิตศรัทธา หรือสามารถบริจาคเป็นเงิน เพื่อมอบให้มูลนิธิฯ จัดหาให้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้บริจาค)

 

2. อาหารว่าง สำหรับผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ / ไม่มีญาติ / ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

(สามารถบริจาคเป็น นมกล่อง UHT รสชาติต่างๆ / ขนมปังปี๊ป แบบต่าง ๆ / ขนมยูโร่คัสตาร์ด หรือขนมที่สามารถเก็บไว้ได้นาน)

 

3. น้ำดื่มแบบแก้วเจาะ หรือ น้ำดื่มขวดเล็ก ขนาดประมาณ 300-350 ml. สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อลดการแพร่กระจายเชื่อโควิด

 

4.เครื่องฆ่าเชื้อฟอกอากาศทางการแพทย์ เพื่อใช้งานในหอผู้ป่วยต่าง ๆ สำหรับลดการติดเชื้อของโรคต่าง ๆ ที่ติดต่อผ่านทางอากาศ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟอกอากาศในบริเวณหอพักผู้ป่วย

(1 เครื่องราคา 40,660 บาท สามารถร่วมบริจาคตามกำลังได้ศรัทธา ไม่จำเป็นต้องบริจาคเต็มราคาเครื่อง)

 

สามารถร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของต่าง ๆ ได้ที่

 

สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

(โทร. 081-832-7565 หรือ 02-528-7800 ต่อ 57136)

 

วัน-เวลาทำการ ประจำเดือนมิถุนายน

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

 

การบริจาคเงิน ในระบบ E-DONATION ผ่านการสแกน QR CODE (เฉพาะผู้บริจาคใช้บัญชีธนาคารของตนเอง เพื่อลดหย่อนให้ตนเองเท่านั้น) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

 

การบริจาคในนามนิติบุคล องค์กร บริษัท หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริจาค เป็นเงินสด / โอนผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของมูลนิธิ / เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา แล้วสามารถแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ ผ่านทาง inbox หรือ Line โดยการค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์ 0818327565 โดยทางมูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่ท่านแจ้งมา

 

กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ ทางมูลนิธิ สามารถออกหนังสือขอบคุณให้ท่านได้ตามความประสงค์ ไม่สามารถออกเป็นใบเสร็จแทนมูลค่าสิ่งของได้ครับ”

 
//...................

              CR : มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 

//...................