kick off แคมเปญออนไลน์ #UnknownTogether

สสส.-เลิฟ แฟรงกี้-ภาคีเครือข่าย รณรงค์เนื่องในวันหยุดการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 18 มิ.ย. kick off แคมเปญออนไลน์ #UnknownTogether ปลูกความกรุณาในใจคุณ ดึงผู้นำความคิด-นักจิตวิทยาชื่อดัง สร้างความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต สื่อสารเชิงบวก หยุดปัญหาบูลลี่ แนะเหยื่อ มีสติ-ตอบโต้อย่างใจเย็น-ออกจากสิ่งแวดล้อมไม่ดี-พูดคุยกับคนรอบข้าง

 

         นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 18 มิถุนายน ของปีนี้ ตรงกับวันหยุดการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Stop Cyberbullying Day) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิรอยยิ้มในโลกออนไลน์ (The Cybersmile Foundation) เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกหยุดการกลั่นแกล้งเพื่อนมนุษย์ในโลกออนไลน์ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพทั้งผู้กระทำและผู้ที่ถูกกระทำ แม้การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ไม่ใช่การทำร้ายทางร่างกาย แต่ถือเป็นมหันตภัยร้ายแรงทางออนไลน์ มีทั้งล้อเลียน แอบอ้างเป็นบุคคลนั้นๆ เพื่อทำเรื่องที่ไม่ดี ส่งต่อข้อความแสดงความเกลียดชัง คุกคามทางเพศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านจิตใจ เกิดความวิตกกังวล หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเนื่องจากสูญเสียความมั่นใจ กรณีร้ายแรงที่สุดเกิดภาวะซึมเศร้า นำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

          นายชาติวุฒิ กล่าวว่า สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เร่งสานพลังบริษัท เลิฟ แฟรงกี้ จำกัด องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Thailand) บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งเสริมสุขภาวะ (Knowing Mind) จัดเทศกาลออนไลน์ “The Compassion Summit : ปลูกความกรุณาในใจคุณ” ภายใต้แคมเปญ #UnknownTogether โดยใช้การสื่อสารทางออนไลน์ ส่งต่อแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่คนในสังคม ภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดเสวนาออนไลน์ การให้คำปรึกษาพูดคุยกลุ่มปิด ตลอดจนกิจกรรมฟื้นฟูบำบัดจิตใจ โดยมีผู้นำทางความคิดและนักจิตวิทยาชื่อดังของประเทศไทย เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ คำแนะนำ และทักษะเฉพาะตัว เพื่อให้ผู้ใช้สื่อเกิดความเท่าทัน มีสติ ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น พร้อมฟื้นฟูจิตใจผู้ได้ตกเป็นเหยื่อให้รู้จักคุณค่าของตัวเอง มุ่งเป้าหมายลดการกลั่นแกล้งในออนไลน์ที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

          “คำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังโดนบูลลี่ ควรทำตามกฎเหล็ก 4 ข้อ ดังนี้ 1.รับมืออย่างมีสติ วางเฉย ไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจ เพื่อลดความรุนแรงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 2.ตอบโต้อย่างใจเย็น สุภาพ อาจใช้คำว่า ไม่ขำ ไม่สนุกกับข้อความหรือพฤติกรรมการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้น 3.ออกจากสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบ ให้คิดว่า สิ่งแวดล้อมที่ดีจะไม่ทำร้ายตัวเรา อาจหมายรวมถึงการลด ละการใช้สื่อออนไลน์ให้น้อยลง และ 4.พูดคุยกับคนรอบข้าง ที่ไม่ตัดสินและพร้อมรับฟัง หรือปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลอย่างมืออาชีพต่อไป การเปิดตัวแคมเปญ #UnknownTogether แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนไทย มองปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติที่สามารถจัดการได้ ในขณะเดียวกันยังสร้างความเข้าใจเพื่อลดการตีตราผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ทำให้โดยรวมของสื่อเป็นพื้นที่ที่ผลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาวะมากขึ้น” นายชาติวุฒิ กล่าว

          นายแมท เลิฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท เลิฟ แฟรงกี้ จำกัด กล่าวว่า แคมเปญออนไลน์ #UnknownTogether ได้ร่วมมือกับ สสส. และภาคีเครือข่าย พัฒนาแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาในสังคมจะได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ปกป้อง และดูแลสุขภาพจิตคนไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการสนทนา ที่ช่วยฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกเพศทุกวัย ในขณะเดียวกันยังถือเป็นการสร้างพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีปัญหาต้องรู้สึกว่าก้าวไปเพียงลำพัง

          ทั้งนี้ แคมเปญ #UnknownTogether จะมีการจัดงานเสวนาปลูกความกรุณาในใจคุณ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hopin.com/events/compassionsummit