14 มิ.ย. ‘วันผู้บริจาคโลหิตโลก’ ร่วม ‘ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ’

14 มิ.ย. วันผู้บริจาคโลหิตโลกร่วม ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ

 

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยบริจาคโลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติขาดโลหิต ในวัน “ผู้บริจาคโลหิตโลก 2564” ระหว่างวันที่ 12-17 มิ.ย.2564 พร้อมรับ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึก

 

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 14 มิ.ย.ของทุกปี กำหนดให้เป็นวัน “ผู้บริจาคโลหิตโลก” เพื่อระลึกถึง “ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์” แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก

 

“ท่านได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ในปี ค.ศ.1930 ในการนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17”

 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 มีคำขวัญว่า “Give blood and Keep the World Beating – ให้โลหิต ช่วยโลก พ้นวิกฤติเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิต มีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต ช่วยให้มีโลหิตสำรองเพิ่ม ระหว่างการระบาดของ COVID-19 ซึ่งในปีนี้ จัดเป็น “สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก” ระหว่างวันที่ 12-17 มิ.ย.2564 ผู้บริจาคโลหิต จะได้รับ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึก

 

         ผู้บริจาคโลหิต สามารถเข้าร่วมการบริจาคโลหิต ได้ที่

 

ส่วนกลาง

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์

ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ วันละ 500 คน เว็บไซต์ http://bdbooking.nbc.in.th

เดินทางเข้ามาบริจาคโลหิตตามปกติ วันละ 1,000 คน

 

หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง

-สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)

-บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

-เดอะมอลล์ บางแค , บางกะปิ , งามวงศ์วาน

-ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

 

โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง

-โรงพยาบาลตำรวจ

         -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

         -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

         -โรงพยาบาลรามาธิบดี

         -โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

         -สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

 

ส่วนภูมิภาค

 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง

-ภาคฯ จ.ลพบุรี

-ภาคฯ จ.ชลบุรี

-ภาคฯ จ.ราชบุรี

-ภาคฯ จ.นครราชสีมา

-ภาคฯ จ.ขอนแก่น

-ภาคฯ จ.อุบลราชธานี

-ภาคฯ จ.นครสวรรค์

-ภาคฯ จ.พิษณุโลก

-ภาคฯ จ.เชียงใหม่

-ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช

-ภาคฯ จ.สงขลา

-ภาคฯ จ.ภูเก็ต

 

กิจกรรม

-เปลี่ยนกรอบภาพ Profile Facebook เฉลิมฉลองเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

-โพสต์ แชร์ โชว์ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีใดก็ได้ พร้อมนิยามคำว่า ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ

โพสต์ลง Facebook ติด Hashtag #WBDD2021 ตั้งค่าเป็นสาธารณะ

-จับฉลากผู้โชคดี 100 รางวัล รับ ตุ๊กตาหนูแดงล้มลุก เป็นที่ระลึก

 
//...............

              CR : สภากาชาดไทย

//...............