กมธ.แก้ยากจนฯ วุฒิสภา เปิดแนวทางแก้ยากจน-ลดเหลื่อมล้ำ

กมธ.แก้ยากจนฯ วุฒิสภา เปิดแนวทางแก้ยากจน-ลดเหลื่อมล้ำ

 

“อภิชาติ โตดิลกเวชช์” รองปธ.กมธ.แก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ชี้ 2 ปัญหา “พื้นที่ - ระบบ” เป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหา แนะ แนวทางแก้ไข ต้องรวมกลุ่ม สนับสนุนสินเชื่อ แหล่งทุน และยกระดับการทำการเกษตร

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้กล่าวตอนหนึ่ง ในรายการ เกาะติดวุฒิสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซึ่งออกอากาศทาง FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์ของวุฒิสภา ในประเด็น อุปสรรคในการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ และแนวทางแก้ไขโดยได้กล่าวถึงอุปสรรคในการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยว่า จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ ทำให้พบปัญหา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน

 

“หนึ่งคือ ปัญหาเชิงพื้นที่ ได้แก่ ภัยคุกคามจากภายนอกชุมชนแบบไม่ตั้งใจ เนื่องจากมี 4 กลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งทำให้ความต้องการของชาวบ้านเป็นลำดับรอง และการรวมพลังของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถดำเนินการได้แค่ 30,000 แห่ง หรือคิดเป็น 35%” นายอภิชาติ ระบุ

 

รองประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวต่อว่า ปัญหาที่สอง คือ ปัญหาเชิงระบบ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณของประเทศ ที่ไม่สามารถลงไปยังตำบลและหมู่บ้านได้ จึงควรจัดสรรเงิน หมู่บ้านละ 100,000 บาทและทำต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวบ้านได้คิดริเริ่มโครงการดี ๆ ในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ ห่วงโซ่อุปทาน (Suply Chain) ควรแก้ปัญหาให้ผู้ผลิตสามารถแปรรูป และเป็นผู้ค้าได้ โดยไม่ผ่านคนกลางเพื่อจะทำให้ได้กำไรจากการผลิตมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ นายอภิชาติ กล่าวว่า ดำเนินการ ดังนี้ 1.หาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ชาวบ้านได้ทำการเกษตร 2.การทำเกษตรคุณภาพสูง 3. ทำอาชีพนอกไร่นา เช่น หาอาชีพเสริม 4. มีสินเชื่อและทุนชุมชน และ 5. การรวมกลุ่มของชุมชน เป็นต้น

 

//.....................