ร่วมยินดีแวดวงวรรณกรรม “รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 2564 แวดวงวรรณกรรมคึกคัก ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 หมวด

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ประกาศผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 โดยได้คัดเลือกบุคคล ผู้ผดุง สร้างสรรค์ และถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานการสร้างสรรค์ด้านการใช้ภาษาไทย หรือภาษาไทยถิ่น ได้อย่างเหมาะสม และบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา และสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ รายละเอียดมีดังนี้