หลายชีวิต-ลมหายใจเมือง

หลายชีวิต-ลมหายใจเมือง

 

         “บ้าน” มี “ชีวิต” เพราะมี “ผู้คน” เช่นเดียวกับ “เมือง” ก็มี “ชีวิต” เพราะมี “ผู้คน”

 

         เพราะมี “ผู้คน” จึงมี “ลมหายใจ”

 

         เป็น “ลมหายใจ” ของ “บ้าน” และเป็น “ลมหายใจ” ของ “เมือง”

 

         ใครหลาย ๆ คนอาจไม่เคยรู้สึกใด ๆ ตราบเท่าที่ยังมี “ผู้คน” ทำหน้าที่เป็น “ฟันเฟือง” และ “กลไก” ในการขับเคลื่อนความเป็นไป

 

         คนกวาดถนน , คนขับรถเมล์ , พ่อค้าแผงลอย , แม่ค้าหาบเร่ , กรรมกรก่อสร้าง , รปภ. , ลูกจ้างร้านอาหาร , พนักงานบริษัท , ผู้จัดการทั่วไป , พยาบาล , ข้าราชการ และ ฯลฯ

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ คือ “ผู้ใช้แรงงาน” ที่ทั้งใช้ “แรงกาย” , “แรงสมอง” , “แรงใจ” และ ฯลฯ

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ คือ “ลมหายใจ” ของ “เมือง” ที่ต่างก็ร่วมกันสร้างสรรค์โลกใบนี้ ให้สวยงามและงดงาม ตาม “ภาระหน้าที่” ที่มีแตกต่างกัน

 

 

 

         นี่คือ “ผู้ใช้แรงงาน” ที่ร่วมกัน “สร้างสรรค์โลก”

 

         ไม่ว่าจะเป็น Blue Collarชนชั้นแรงงานที่ทำงานด้วยตนเอง เป็นแรงงานไร้ฝีมือ การศึกษาไม่สูง ได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง , รายวัน แบบชั่วครั้งชั่วคราว

 

ประมาณว่า ทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่ได้ โดยไม่ใช่เงินที่จะได้รับ อย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ

 

         ไม่ว่าจะเป็น White Collarที่คำว่า “ปกขาว” หมายถึงงานของเจ้าหน้าที่ มีความรู้ มีการศึกษา ทำงานด้านการจัดการ , งานบริหาร , หรือวิชาชีพสำหรับองค์กร

 

ซึ่งจะได้รับเงินเดือนจำนวนคงที่ โดยเป็นค่าตอบแทนแบบรายเดือน

             

และ ฯลฯ

 

         ในอดีต เราอาจจำกัดนิยามความหมายของ “ผู้ใช้แรงงาน” ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ใช้ “แรงกาย”

 

ทว่า ! ในยุคสมัยของโลกยุคปัจจุบัน “ผู้ใช้แรงงาน” ยังมีความหมายกว้างขวางมากกว่านั้น โดยยังหมายรวมถึงผู้ที่ใช้ “แรงสมอง” , “แรงใจ” และ ฯลฯ

 

         นี่เพราะ “เราทั้งหลาย” ต่างเป็น “ผู้ใช้แรงงาน”

 

         นี่เพราะ “เราทั้งหลาย” คือ “กลไก” และ “ฟันเฟือง” ที่ต่างมี “ภาระหน้าที่” ที่แตกต่างกัน แต่ร่วมกันเพื่อ “ขับเคลื่อน” ให้ “โครงสร้าง” และ “ระบบ” เดินหน้าได้อย่างเต็มกำลัง

 

         “เราทั้งหลาย” คือ “หลายชีวิต” ที่ร่วมกันส่งต่อและสืบต่อ “ลมหายใจ” ให้กับ “เมือง”

 

         “เราทั้งหลาย” คือ “หลายชีวิต” ที่ทุ่มเทกำลังและแรงของเรา เพื่อร่วมกัน “สร้างสรรค์บ้าน” , “สร้างสรรค์เมือง” และ “สร้างสรรค์โลก”

 

เพื่อให้ “บ้านของเรา” , “เมืองของเรา” และ “โลกของเรา” สวยงามและงดงามอย่างถึงที่สุด

 

         ทั้งหมดนี้คือ “ลมหายใจของเรา”

 

         เพื่อ “บ้าน” เพื่อ “เมือง” และเพื่อ “โลก” ของ “เรา”

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ


//........................

CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................