สรุป ‘ประสิทธิผล’ วัดซีน ‘ซิโนแวก-แอสตราซิเนกา’ ใน ‘คนไทย’

สรุป ประสิทธิผล วัดซีน ซิโนแวก-แอสตราซิเนกา ใน คนไทย

 

สรุปประสิทธิผล การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดย วัคซีนโควิด19 ในคนไทย

วัคซีนซิโนแวก และ วัคซีนแอสตราซิเนกา

 

#วัคซีนโควิด19

#โควิด19

#COVID19

#กรมควบคุมโรค

#กระทรวงสาธารณสุข

 
//..................

              CR : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

//..................