ประกาศแล้ว! 42 บทวิจารณ์เข้ารอบ “ดวงใจวิจารณ์”

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” ประกาศผล 42 บทวิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก พร้อมเผยแพร่ผลงานและจัดพิมพ์รวมเล่ม

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ดวงใจวิจารณ์”  ได้ประกาศผลการคัดสรรบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 รอบแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

             ตามที่เพจ “ดวงใจวิจารณ์” โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน- คิด- วิจารณ์ ในเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้นักอ่านและผู้สนใจ ให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของงานวรรณกรรมอย่างมีเหตุผล นั้น

             บัดนี้ คณะกรรมการได้มีมติคัดสรรผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน ๔๒ ผลงาน

             ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ดวงใจวิจารณ์ และจัดพิมพ์รวมเล่มต่อไป

 

 

CR : Facebook "ดวงใจวิจารณ์"