อาลัย “ครูชาลี อินทรวิจิตร” ศิลปินแห่งชาติ

สวธ. แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพผู้สร้างตำนานเพลงอมตะตลอดกาลของเมืองไทย “ครูชาลี อินทรวิจิตร” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2536

           นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช 2536 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 00.40 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรคชรา สิริรวมอายุ 99 ปี  โดยทางญาติแจ้งว่า ได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ศาลา 11 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 5–7 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 11 วัดธาตุทอง กทม. และจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน  โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

 

 

           อธิบดี สวธ. เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

           สำหรับประวัติของครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช 2536 เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2465 ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ท่านเป็นบุคคลที่สนใจเรื่องเพลงมาแต่เด็ก ทุกครั้งที่มีการจัดงานของวัดต่างๆ จะต้องไปประกวดร้องเพลงทุกครั้ง และมักจะได้รับรางวัลที่ 1 อยู่เป็นประจำ จากนั้นได้เข้าสู่วงการแสดงละคร วงการนักร้อง วงการภาพยนตร์  ผลจากการสั่งสมประสบการณ์ทำให้มีความสามารถโดดเด่นทั้งเรื่องการร้องเพลง การประพันธ์เพลง การกำกับการแสดงภาพยนตร์โดยเฉพาะด้านการประพันธ์เพลง มีผลงานสร้างสรรค์เกือบหนึ่งพันเพลง ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงเป็นอมตะจนปัจจุบันมีจำนวนมาก เช่น เพลงสดุดี มหาราชา แสนแสบ ท่าฉลอม สาวนครชัยศรี ทุ่งรวงทอง มนต์รักดอกคำใต้ แม่กลอง ฯลฯ

 

 

           นอกจากครูชาลีจะเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถสูงแล้ว ยังมีผลงานกำกับการแสดงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพหลายเรื่อง เช่น ปราสาททราย กิ่งแก้ว และสื่อกามเทพ และจากผลงานการสร้างสรรค์ที่ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ครูชาลีได้รับรางวัลเกียรติยศจำนวนมาก ทั้งรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน รางวัลเมขลา รางวัลแผ่นเสียงทองคำ เป็นศิลปินที่เป็นแบบอย่างแก่วงการบันเทิงของประเทศไทยในการสร้างสรรค์งานด้วยศรัทธาในวิชาชีพโดยมิได้คำนึงถึงเรื่องธุรกิจ ครูชาลีได้ถ่ายองค์ความรู้การสร้างสรรค์บทเพลง สร้างศิลปินชื่อดังประดับวงการบันเทิงมากมายด้วยผลงานเพลงที่เป็นอมตะยอดนิยมตลอดกาล เช่น สุเทพ วงศ์กำแหง  ชรินทร์ นันทนาคร  เพ็ญศรี พุ่มชูศรี  สวลี ผกาพันธุ์ ฯลฯ ทั้งยังให้ความช่วยเหลือสังคมตลอดมา ครูชาลี อินทรวิจิตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) เมื่อปีพุทธศักราช 2536