การขอเอกสารรับรอง เมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งสถานที่ เพื่อติดต่อขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 (Certificate of Vaccination) เมื่อฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้มีความประสงค์จะขอ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Certificate of Vaccination) เมื่อฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม โดยสามารถขอรับเอกสารรับรองได้ที่

 


           1. สถาบันบำราศนราดูร คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Clinic) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเวลาราชการ เวลา 08:30 – 15:00 น. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ โทร. 0 2590 3430 e-mail: tmcbamras@gmail.com

 

           2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 0 2521 0943-5

 

           3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและสมุทรปราการ โทร. 0 2134 0134 รับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทาง e-mail:porthealth_bkk@ddc.mail.go.th เท่านั้น

           4. กองโรคติดต่อทั่วไป (อาคาร 5 ชั้น 6) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นัดหมายล่วงหน้า e-mail: travelhealth@ddc.mail.go.th

 

 

           ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับ International Vaccination Certificate ของไทย


           1. ใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้รับจากโรงพยาบาลเมื่อฉีดครบ 2 เข็ม
           2. Passport
           3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
           4. ค่าเอกสาร 50 บาท