ผนึกกำลัง มธ. หนุน รพ.สนามฯ สู้โควิด-19

สมาคมรัฐศาสตร์ มธ. มอบเงินและอาหาร สนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รังสิต สนับสนุนภารกิจการรักษาโรคโควิด-19

          ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบเงิน 200,000 บาท จาก ปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางสมาคมฯ และเครือข่ายได้ร่วมกันบริจาคสมทบให้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจการรักษาโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังได้มอบอาหารสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รังสิต

 

 

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้เปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 มาตั้งแต่การระบาดในระลอกที่ 1 และ 2 และปิดทำการหลังจากจำนวนผู้ติดเชี้อลดลง แต่เมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งตั้งแต่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยได้ขยายจาก 308 เตียง เป็น 470 เตียง