ต่างจังหวัด เข้ากรุงเทพฯ กัก 14 วัน

กทม. ขอความร่วมมืองดเดินทาง ลดการแพร่กระจายของโควิด-19 กรณีเดินทางเข้าพื้นที่ กทม. ให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด          

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” เผยแพร่ภาพและข้อความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

          ไขข้อสงสัย COVID-19

 

          ถาม : เดินทางไป-กลับ กทม. ต้องกักตัวหรือไม่

          ตอบ : กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

          กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล

 

          กรณีเดินทางเข้าพื้นที่ กทม. ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

          ขอบคุณข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

CR : Facebook “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์”