เซฟเลย! รวมเบอร์โทรติดต่อโควิด-19 ทุกจังหวัด

รวมหมายเลขโทรศัพท์และสายด่วน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อเพื่อเข้ารับการดูแลรักษา และสอบถามรายละเอียด

          กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์และสายด่วน ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อเข้ารับการดูแลรักษา พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียด โดยแบ่งเป็นภูมิภาคและแยกเป็นรายจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

CR : กรมประชาสัมพันธ์