สวัสดี 7 วัน ส่งความห่วงใย ห่างไกลโควิด

รวมภาพพร้อมข้อความ จาก สสส. “สวัสดี 7 วัน ส่งความห่วงใย ห่างไกลโควิด” เพื่อส่งมอบกำลังใจถึงกัน ในวันที่ต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)