ถอดหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด-19

คลิปวิดีโอการถอดหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ก่อนรับประทานอาหาร จากคณะแพทย์ มอ. พร้อมวิธีการทำแผ่นเก็บหน้ากากอนามัย

           การถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ควรล้างมือทุกครั้งก่อนถอดหน้ากากอนามัย และขณะถอดให้จับเฉพาะบริเวณสายคล้อง นำหน้ากากอนามัยเก็บในแผ่นเก็บ หรือหากไม่มีแผ่นเก็บ สามารถใช้กระดาษทิชชูแทนได้ และอย่าลืมล้างมืออีกครั้งก่อนเริ่มรับประทานอาหาร

 

 

 

 

CR : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์