HOME SWEET HOME เติมเต็มชีวิต-ชีวิตเติมเต็ม

HOME SWEET HOME เติมเต็มชีวิต-ชีวิตเติมเต็ม

 

         “เมษายน” เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี

 

และ “เมษายน” เช่นกัน ที่ได้ชื่อว่า เป็นเดือนที่ชุ่มฉ่ำ เย็นกาย เย็นใจ และอบอุ่นที่สุดของปี

           

นี่เพราะ “เมษายน” มีประเพณี “วันสงกรานต์” ที่ถือว่า เป็น “วันขึ้นปีใหม่” ของไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ในอุษาคเณย์ ที่สืบต่อประเพณีนี้มาแต่โบราณ

             

และเพราะ “เมษายน” ยังมีประเพณี “กลับบ้าน”

 

         ที่มาพร้อมกับเทศกาล “ทำบุญ-ตักบาตร-รดน้ำดำหัว” ใน “วันผู้สูงอายุ” และ “วันครอบครัว”

 

         จากนั้น ก็เข้าสู่ วันเถลิงศก ที่ถือว่า เป็นวันเริ่ม “จุลศักราชใหม่” หรือ “วันปีใหม่ไทย”

 

เพื่อ “เริ่มต้น” กับ “วิถี” และ “ชีวิต” ใน “ปีใหม่” ที่เข้ามาถึง

 

ด้วย “พลังใจ” ที่ส่งผ่านทั้ง “การรับ” และ “การให้” อย่างเต็มเปี่ยมตลอดเทศกาล

 

             

“สงกรานต์ มาจากคำว่า สํ-กรานต  ใน “ภาษาสันสกฤต” แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น หมายถึงการเข้าสู่ “ศักราชราศีใหม่” หรือ “วันขึ้นปีใหม่”

 

เทศกาล “วันสงกรานต์” เป็นเทศกาลวันหยุดยาว ที่ทุกคนซึ่งเดินทางจากบ้านไปทำมาหากินในถิ่นอื่น

 

จะพร้อมใจกัน “หยุดงาน” เดินทาง “กลับบ้าน” สู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อกลับคืนสู่ “รกราก” แห่งตน

             

ไม่ว่าจะทุกข์ท้อ กับ “การงาน” ที่เหนื่อยยากลำบากเพียงใด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 

         ไม่ว่าจะทุกข์ท้อ กับ “ชีวิต” ที่เหนื่อยยากลำบากเพียงใด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 

         และไม่ว่าจะทุกข์ท้อกับอะไรก็ตาม ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 

         เมื่อถึงช่วงเวลาของ “เทศกาลสงกรานต์” ที่ถือเป็น “เทศกาลกลับบ้าน”

 

ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาของ “ความสุข” โดยการปลดเปลื้องภาระ ปลดเปลื้องพันธนาการ และปลดเปลื้องความทุกข์ท้อ ที่เคยได้รับมาตลอดทั้งปี

 

 

“บ้าน” คือ “คำตอบสุดท้าย” ของเราทุกคน !

             

ไม่ว่าอย่างไร ถึงที่สุดแล้ว “บ้าน” ก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วย “ความหมาย” ของ “ความรัก”

 

ที่พร้อมจะเติมเต็ม “ความหวัง” และ “กำลังใจ” เพื่อให้ยังหยัดยืนได้ และสามารถเดินหน้าก้าวต่อไป

             

“เทศกาลสงกรานต์” คือ “เทศกาลกลับบ้าน” ในห้วงเวลาของ “เดือนเมษายน” ที่เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี

 

         “เทศกาลสงกรานต์” คือการเดินทาง “กลับบ้าน” เพื่อ “ดับร้อน” ทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งปี ด้วย “เทศกาลแห่งสายน้ำ” เพื่อเย็นฉ่ำทั้งกายและใจ

 

         13 เมษายน “วันสงกรานต์” และ “วันผู้สูงอายุ”

 

         14 เมษายน “วันเนา” และ “วันครอบครัว”

 

         15 เมษายน “วันเถลิงศก” และ “วันขึ้นปีใหม่ไทย”

 

         ไม่ว่าวันและเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งปีจะเป็นเช่นใด เหนื่อยยากแค่ไหน และไม่ว่าจะทุกข์ท้อเพียงใด

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้น จะถูกปลดเปลื้องลงอย่างน้อยก็ชั่วคราว ในห้วงเวลาของเทศกาลนี้

 

         เพื่อเก็บเอา “ความรัก-ความหวัง-กำลังใจ” เพื่อกลับไป “เริ่มต้น” อีกครั้ง ใน “ปีใหม่” ที่จะต้องสู้กันต่อไป

 

HOME SWEET HOME กลับบ้านเติมเต็มชีวิต ให้ชีวิตเติมเต็มบ้านของเรา...

 สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//.........................

          CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................