ประกาศรางวัล “บรรณาธร” ยกย่อง 4 ผู้ธำรงคุณูปการแห่งวงวรรณกรรม

สมาคมนักเขียนฯ ยกย่อง “บัณฑิต อานียา – เรืองเดช จันทรคีรี – สุเมธ สุวิทยะเสถียร – จิตติ หนูสุข” รับรางวัล “บรรณาธร” ผู้ธำรงคุณูปการแห่งวงวรรณกรรม เนื่องในวาระ 50 ปี สมาคมฯ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับรางวัล “บรรณาธร” รางวัลเกียรติยศแด่มิตรน้ำหมึกผู้ปิดทองหลังพระ ยกย่องผู้ธำรงคุณูปการแห่งวงวรรณกรรม เนื่องในวาระพิเศษ 50 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน ได้แก่

           1. นายบัณฑิต อานียา

           2. นายเรืองเดช จันทรคีรี

           3. นายสุเมธ สุวิทยะเสถียร

           4. นายจิตติ หนูสุข

 

 

           ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล กำหนดจัดขึ้นใน “วันนักเขียน” 5 พฤษภาคม 2564 

 

CR : Facebook “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”