HOPE INDEX โลกวันนี้ยังมีหวังเรืองรอง

HOPE INDEX โลกวันนี้ยังมีหวังเรืองรอง

 

         ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ นับตั้งแต่ “โควิด-19” ปรากฏตัวขึ้น ในช่วงปลายปี 2562 แทบทุกประการก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

 

         เป็นการเปลี่ยนทั้ง “โลก” และ “เรา” แบบชนิดฉับพลันทันที

 

         ทั้งหมดดำเนินไปใน “สภาวะขาลง” อย่างต่อเนื่อง

 

“เศรษฐกิจโลก” และ “เศรษฐกิจเรา” ดิ่งลงทุกขณะ พร้อม ๆ กับการ “ปิดล้อมโลก” และ “ปิดล้อมเรา” โดยไม่อาจเห็น “ทางออก” ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

“ตัวเลขเศรษฐกิจ” ของทุกประเทศทั่วโลก ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน

 

โดยเฉพาะ “ปี 2563 ที่แทบจะไม่เห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์

 

ทว่า ! ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ไม่ได้แปลว่า สิ้นหวัง

           

ความจริงก็คือ แม้ทั้งโลกจะอยู่ในห้วงเวลา “ขาลง” อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งโลกก็ยังมี “ความหวัง” โดยเฉพาะการการทุ่มสรรพกำลังของทุกประเทศทั่วโลก เพื่อผลิต “วัคซีน” ในการป้องกัน

 

         

    

 

ปลายปี 2563 “ดัชนีความหวัง” พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเริ่มปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ ของ “วัคซีน โควิด-19 จากหลายแหล่งผลิต

             

และ “ดัชนีความหวัง” ก็ยิ่งฉายชัดมากขึ้น เมื่อ “วัคซีน โควิด-19ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

             

ปลายปี 2563 การคาดการณ์ “ตัวเลขเศรษฐกิจ” เป็นไปในทางบวกโดยสอดคล้องกัน

 

         แน่นอนว่า นี่ย่อมรวมถึง “ประเทศไทย” โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

 

 

 

“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ระบุว่า “เศรษฐกิจไทย” ใน “ไตรมาสที่ 4 ของ “ปี 2563” ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 6.4 ใน “ไตรมาสที่ 3 ของปีเดียวกัน

 

และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว “เศรษฐกิจไทย” ใน “ไตรมาสที่ 4 ของ “ปี 2563”

 

ขยายตัวจาก “ไตรมาสที่ 3 ของ “ปี 2563” ร้อยละ 1.3

 

“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ยังคาดการณ์ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทย” ปี 2564 ด้วยว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญหลายประการ

 

ทั้งหมดนี้ ล้วนมี “ความเชื่อมโยง” กับการมาถึง ของ “วัคซีน โควิด-19 อย่างแนบแน่น โดยเฉพาะเมื่อมองผ่านปรากฏการณ์ทาง “โครงสร้างเศรษฐกิจ” หลายประการ ใน “ไตรมาสแรก” ของ “ปี 2564

 

และยิ่งชัดเจนอย่างยิ่ง เมื่อมองผ่านการแถลงของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ

 

“ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 83.5 ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งทุกอย่างลดลงแล้วมันก็จะดีขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2564 น่าจะดีขึ้นไปตามลำดับ”

             

นี่ย่อมเป็นยิ่งกว่า “แสงสว่างจากปลายอุโมงค์” เพราะนี่คือ “พลัง” ของ “ความหวัง” ที่ไม่ยอม “สิ้นหวัง”

             

นี่ย่อมเป็นตัวเลข “ดัชนีความหวัง” ที่เห็นได้ชัดขึ้น จาก “ไตรมาสแรก” ของปีนี้ ไปจนถึงไตรมาสต่อ ๆ ไปจากนี้ 

             

“โลก” และ “เรา” ล้มลงได้ แต่ “โลก” และ “เรา” ก็พร้อมจะลุกขึ้น เพื่อไปต่อได้

           

และที่สำคัญที่สุดก็คือ ตราบเท่าที่ยังไม่สิ้นหวัง วันนี้ ก็ย่อมยังมีหวังเรืองรองเช่นเดิม...

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ


//.........................

CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................