ค่าย “นักเล่าความสุข ปี 2” เล่าเรื่องสร้างแรงใจ ช่วยคนทุกข์จากโควิด-19

สสส. จับมือ นิตยสารสารคดี-มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เปิดโอกาสเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจช่วยคนทุกข์จากโควิด-19  ผ่านค่าย “นักเล่าความสุข ปี 2” ถ่ายทอดความสุข เติมเต็มนิเวศน์สื่อเข้มแข็ง

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ นิตยสารสารคดี และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จัดกิจกรรม “ค่ายนักเล่าความสุข” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

 

 

          ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า กิจกรรม “ค่ายนักเล่าความสุข” มุ่งขับเคลื่อนให้เกิด “วิถีชีวิตสุขภาวะ” ในยุคสื่อใหม่ ด้วยการสานพลังเยาวชน และประชาชนทั่วไปทำหน้าที่เป็นผู้ใช้และผู้สร้างสรรค์สื่อ ที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ ตื่นรู้ทางปัญญา มีทักษะของผู้ส่งสารที่มีจิตสำนึก ซึ่งในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีแนวคิด “วันแบ่งปันความสุข” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข มีนักเล่าความสุขร่วมสมัครกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ คัดเลือกจนได้ 50 ผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดี ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้เข้าถึงหรือมีประสบการณ์ มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ในการสื่อสารเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาและด้านสุขภาพ เติมเต็มให้ระบบนิเวศน์สื่อเพื่อสุขภาวะให้มีความเข้มแข็ง

 

 

           “แนวคิด “วันแบ่งปันความสุข” สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้สร้างความกดดันในชีวิตของผู้คนในสังคม เกิดความทุกข์ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานและอาชีพ ความสัมพันธ์ ความเครียดและความเจ็บไข้  สสส. และภาคี จึงขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักสื่อสารสุขภาวะ ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติ ปัญญา และความรู้ โดยจัดให้มีการอบรมเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะกับกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี เรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่อง การเขียน และถ่ายภาพผ่านสื่อออนไลน์ ให้สามารถสร้างสรรค์เรื่องเล่า “ความสุข” เผยแพร่สู่สังคม ทั้งตัวอย่างของการร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตของสังคมไทย กลไกนวัตกรรมแนวคิดแบ่งปันความสุข พลังของชุมชน และจิตอาสา” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

 

 

           นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี กล่าวว่า และถือเป็นครั้งแรกของการเปิดรับต้นฉบับออนไลน์ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ความสุขในหัวข้อ “สิ่งดี ๆ ในชีวิต” และ “ในความเปลี่ยนแปลง” จากผู้สนใจและสมัครกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ สู่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีกว่า 50 ผลงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 เพื่อร่วมสื่อสารประเด็น “ความสุข” ในมิติต่าง ๆ สู่สังคม พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ชวนให้นักสื่อสารได้เข้าใจมุมมองความสุขของตนเองด้วยการสะท้อนผ่านงานเขียนและถ่ายภาพ

 

 

           “กิจกรรมวัน “แบ่งปันความสุข” ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานจาก “ค่ายนักเล่าความสุข” รุ่น 1-2 ผ่านนิทรรศการผลงานในหัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต” และ “ในความเปลี่ยนแปลง” และเวทีเสวนาพิเศษของผู้ได้รับรางวัลค่ายนักเล่าความสุข ปี 1 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทริปนักเล่าความสุขที่ตนเองได้ไปสัมผัสมา ทริปจิตอาสา ณ ชุมชนตำบลเกาะหมาก จ.พัทลุง โดยทีมปลาทูหมูปิ้ง ทริปสัมผัสธรรมชาติ กับ ณรงค์ สุวรรณรงค์ ช่างภาพสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยทีม Happyboon และทริปสัมผัสวิธีชุมชน ณ บ้านบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย โดยทีมห้วยงู โดยเรื่องเล่าและภาพถ่ายจากทริปความสุขทั้ง 3 ทริปนี้ จะถูกนำเสนอและเผยแพร่ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีต่อไป ” นายสุวัฒน์ กล่าว

 

 

           ภายในงานยังมีวิทยากรเข้าร่วมทำกิจกรรมสำรวจความสุขของตัวเอง ได้แก่ จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือ และมะขวัญ-วิภาดา แหวนเพชร นักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Low Season สุขสันต์วันโสด และอาจารย์ “วิชาทักษะแห่งความสุข” (happiness skills) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง