“เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” การทูตวัฒนธรรม ศึกษาอดีตประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

กต. จัดโครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” เดินหน้าการทูตวัฒนธรรม ขยายผลความร่วมมือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ศึกษาอดีตเพื่อประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

           นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะสื่อมวลชนไทย ร่วมโครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างชาติ โดยมี รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

 

 

 

 

           นายดอน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางประวัติศาสตร์อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของชาติและเหตุการณ์ในอดีตที่สำคัญ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนให้เกิดการขยายผลไปสู่ความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

 

           การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ หมู่บ้านญี่ปุ่น บ้านโปรตุเกส บ้านฮอลันดา และวัดนักบุญยอเซฟ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยาในหลากหลายมิติ เช่น การดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต การศาสนา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การค้าขาย การเรียนรู้สหวิทยาการในด้านต่างๆ และความเป็นพหุสังคม เป็นต้น