แจกแล้ว! รางวัลตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก “กิจกรรมหนังสือเดินทาง”

สวธ. จับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ที่พัก พร้อมบัตรซื้อหนังสือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ “กิจกรรมหนังสือเดินทาง” Book Passport กระตุ้นคนอ่านหนังสือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ จัดพิธีประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือจากการลงทะเบียนทางออนไลน์ เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 63 ถึง เดือนมกราคม 64 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านกับคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมการอ่านผ่านร้านหนังสืออิสระทั่วประเทศ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ  โอกาสนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขานุการกรม ให้เกียรติจับฉลากรายชื่อรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะสำคัญของชีวิตคนทุกคน เป็นการวางรากฐานแห่งการคิด วิเคราะห์ สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ เป็นการสนับสนุนร้านหนังสืออิสระให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการอ่านของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงความคิดสร้างสรรค์อันจะพัฒนาชุมชนได้โดยง่าย

 

 

          “สวธ. มุ่งหวังให้ โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ กิจกรรมหนังสือเดินทางหรือ Book Passport นี้ เป็นโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมให้ร้านหนังสืออิสระที่มีอยู่ในประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกื้อหนุนให้ดำเนินกิจการอย่างมั่นคง พร้อมเป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและความรู้พื้นฐานในภูมิภาคที่ดีและมีคุณภาพสืบไป” นายชาย กล่าว

 

 

          ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจำนวน 8 รางวัล  ได้แก่

 

          รางวัลที่ 1   ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก พร้อมบัตรซื้อหนังสือ 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท ได้แก่

          คุณภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์    หมายเลข  002978

 

          รางวัลที่ 2  บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

          1. คุณนิภาพรรณ  ใจหาญ   หมายเลข  002018

          2. คุณกนกวรรณ  บางภิภพ  หมายเลข 022503

 

          รางวัลที่ 3  บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

          1. คุณวศินี ทวีปัญญายศ    หมายเลข  029928

          2. คุณนิติรัฐ กีฬาแปง   หมายเลข 003653

          3. คุณบริวัตร ขนุนทอง   หมายเลข 002093

          4.คุณณัฐฌา รุ่มนุ่ม    หมายเลข 003722

          5.คุณญาณิศา สรสุชาติ   หมายเลข 003789

 

 

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน นักอ่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวได้ทาง แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม Line : @วัฒนธรรม และ www.culture.go.th