ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก

ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก

 

๏ ความรักไม่ต้องการแค่วันเดียว

ความรักไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน

ความรักไม่ต้องมีเวลาใด

ความรักไม่ต้องใช้ให้ใครชี้


๏ ความรักไม่ต้องมีข้อวิจารณ์

ความรักไม่ต้องการการกดขี่

ความรักไม่ต้องให้ใครตราตี

ความรักไม่ต้องมีเส้นพรมแดน


๏ ความรักไม่ต้องรอข้อพิสูจน์

ความรักไม่ต้องพูดตามแบบแผน

ความรักไม่ต้องการการตอบแทน

ความรักไม่ต้องแค่นหัวใจคน


๏ ความรักไม่ต้องการการเป็นต่อ

ความรักไม่ต้องรอขอเหตุผล

ความรักไม่ต้องย้ำความมีจน

ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก


๏ ความรักคือหัวใจให้แก่กัน

ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร

ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์

ความรักคือความประจักษ์ในใจเรา


๏ ความรักคือนิยายไร้นิยาม

ความรักคือความงามใช่ความเขลา

ความรักคือหมอกควันอันบางเบา

ความรักคือการเฝ้าเข้าใจกัน


๏ ความรักคือสำเนียงเสียงปลอบปลุก

ความรักคือความทุกข์และสุขสันต์

ความรักคือเสน่ห์หาสารพัน

ความรักคือความฝันอันตราตรู


๏ ความรักคือศิลปะของหัวใจ

ความรักคือสายใยโยงใจอยู่

ความรักคือการให้ไม่หมายรู้

ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก.


(บทกวี “ความรัก”
: “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ)

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อรับชมการอ่านบทกวี "ความรัก"

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//.........................

CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการฯ

//.........................