ผลวิจัยชัด ‘ฟ้าทะลายโจร’ ฆ่าเชื้อ ‘โควิด-19’ จี้รัฐเดินหน้าลุยเต็มสูบ

ผลวิจัยชัด ฟ้าทะลายโจร ฆ่าเชื้อ โควิด-19’ จี้รัฐเดินหน้าลุยเต็มสูบ

 

“รสนา โตสิตระกูล” ระบุ ผลวิจัยขั้นต้นชี้ชัด “ฟ้าทะลายโจร” รักษาผู้ป่วย “โควิด-19” ติดเชื้อน้อย-ปานกลาง หายใน 3-5 วัน และลดเชื้อรายที่ติดเชื้อรุนแรง ได้มากกว่า 95 % ในเวลา 3 วัน จี้รัฐเดินหน้าเต็มสูบ สนับสนุนพัฒนางานวิจัยเพื่อคนไทย

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “รสนา โตสิตระกูล” อดีต ส.ว. กทม. ได้เผยแพร่รูปภาพและข้อความ ระบุถึงผลวิจัยขั้นต้น ของ “ยาฟ้าทะลายโจร” ที่สามารถรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ “โควิด-19” ได้ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าให้การสนับสนุน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“อะเมซิ่งไทยแลนด์ !ค้นพบฟ้าทะลายโจร สมุนไพรตัวแรกในโลกที่ฆ่าเชื้อโควิด-19ได้

 

ความจริงแล้ว เรื่องฟ้าทะลายโจรฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้นั้น เป็นข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่คนไทยทั่วไปยังไม่ค่อยตื่นเต้นกันมากนัก เพราะตอนนั้นคนไทยติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่ถึง4,000 (ณ.เดือนตุลาคม 2563 คนติดเชื้อในไทย จำนวน 3,736ราย ) ตายไม่ถึง60คน ด้วยซ้ำ แต่พอใกล้สิ้นปีเก่าเข้าปีใหม่ไม่ถึงเดือน เจอโควิดรอบสอง คนติดเชื้อเหยียบหลักหมื่นขึ้นไปแล้ว คนไทยตื่นตกใจ และหวังพึ่งวัคซีนมาช่วยป้องกันโควิด-19

 

เราควรพัฒนาทางเลือกที่หลากหลายในการต้านภัยโควิด-19 นอกเหนือไปจากการรอคอย หวังพึ่งวัคซีนอย่างเดียวทั้งที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้โดยใช้ยาไทย เช่นฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีการยืนยันชัดเจนจากผลการวิจัยของภาครัฐเองว่า ทั้งสารสกัดเดี่ยวและสารสกัดหยาบของฟ้าทะลายโจร สามารถฆ่าเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้ 100 % จึงได้มีการวิจัยขยายผลต่อ โดยใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด19โดยตรง

 

บัดนี้ ผลการวิจัยขั้นต้นก็ปรากฎชัดออกมาแล้วว่า ยาฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อน้อยและปานกลางให้หายขาดได้ภายใน3-5วันเท่านั้นโดยไม่ต้องใช้ยาต้านเชื้อขนานอื่น และในรายที่ติดเชื้อรุนแรง ยาฟ้าทะลายโจรก็สามารถลดเชื้อได้มากกว่า 95 % ภายในเวลา 3 วัน ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นรายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้รักษาอาการ ไข้หวัด ไข้ตัวร้อน ไอ เจ็บคอ ฯลฯอยู่แล้ว

 

จริงอยู่ แม้ผลวิจัยนี้จะสรุปมาจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพียง 5 รายก็ตาม แต่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19ในขอบเขตทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น ลำพังวัคซีนซึ่งพัฒนามาแค่ปีเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการกลายพันธุ์

 

ดังนั้นในระหว่างที่รอผลวิจัยการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขควรเร่งหาแนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรและร่วมกับยากลุ่มอื่นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างจริงจัง ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ เพราะในขณะนี้ กลุ่มยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ก็มิใช่ยาที่มีผลวิจัยว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19ได้เลยด้วยซ้ำ เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น หรือยาฟาวิลาเวียร์จากจีน ซึ่งมีราคาแพงมาก และยังมีปริมาณผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้รักษาโรคระบาดในเวลานี้

 

ที่แปลกแต่จริงก็คือ ยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีผลวิจัยใช้ต้านเชื้อฟาวิไวรัสเท่านั้น เช่น ไข้เลือดออก อีโบล่า ไข้เหลือง เป็นต้น ยังไม่เคยมีผลวิจัยว่าสามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส ซาร์ส2 ในหลอดทดลองได้ด้วยซ้ำ แต่ก็ยังนำมาใช้เป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในเวลานี้

 

สิ่งที่รัฐบาลควรทำคู่ขนานกันไปกับการรอคอยวัคซีนเพื่อรับมือกับโรคระบาดโควิด-19ในเวลานี้ก็คือ เดินหน้าเต็มสูบ สนับสนุนงานวิจัยการใช้ยาฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกับลงมือพัฒนาสูตรตำรับยาฟ้าทะลายโจร และเร่งขยายการปลูกเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบให้มีคุณภาพและปริมาณมากพอในการผลิตยาฟ้าทะลายโจรสำหรับคนทั้งประเทศ ซึ่งน่าจะทำได้เร็วกว่า และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศที่นอกจากราคาแพงแล้ว ยังไม่มีผลวิจัยรับรองว่าฆ่าเชื้อโควิด-19ได้ด้วยซ้ำ

 

รัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นระหว่างนี้ควรส่งเสริมประชาชนปลูกฟ้าทะลายโจร ทั้งเพื่อใช้เอง และขายเป็นรายได้ ฟ้าทะลายโจรใช้เวลาปลูกเพียง45วัน จะเป็นการช่วยให้ประชาชนมีรายได้ โดยรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นทำระบบรับซื้อ ให้มีหน่วยส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร จัดหาเมล็ดพันธุ์มาให้ประชาชน และจัดระบบการรับซื้อและผลิตเป็นยาจากสมุนไพรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อนำมาใช้ในรักษาควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันขนานอื่น

 

ชีวิตของคนแต่ละชีวิต เวลาแต่ละวินาทีนั้นมีค่ามาก เพราะเมื่อสูญเสียไปแล้ว จะเอากลับคืนมาไม่ได้ ในเวลาที่เผชิญกับวิกฤตใหญ่เช่นนี้ ต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน อะไรที่ทำได้ แก้ปัญหาได้ พึ่งตนเองได้ ต้องสนับสนุนกันเต็มที่ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั้ง 68 ล้านคนเป็นที่ตั้ง

 

รสนา โตสิตระกูล

26 มกราคม 2564

 

 

 

//..................

              CR : “รสนา โตสิตระกูล”

//..................