เปิดตัว “คุรุ On Mobile” ครบเครื่องข้อมูล ครูและบุคลากรทางการศึกษา

“คุรุสภา” เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Khuru On Mobile” ทั้ง iOS และ Android เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญของคุรุสภา เปิดใช้เต็มรูปแบบ 2 มี.ค. 64 ครบรอบ 76 ปี คุรุสภา

           ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  คุรุสภาได้เปิดตัวแอพลิเคชัน “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศให้ได้รับความสะดวก และไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ ผ่านเครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน ในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงและครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้ใช้งานได้ทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัลและสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android และจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

 

          “ผู้ใช้บริการในรูปแบบ Mobile Application “คุรุ On Mobile” จะได้รับสิทธิประโยชน์ สามารถเข้าถึงข้อมูล การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งเตือน การร้องเรียน การแจ้งปัญหา การสำรวจความคิดเห็น และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การตรวจสอบสิทธิ์และสวัสดิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานภารรัฐ และความร่วมมือภาคเอกชนที่เข้าร่วม ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกคุรุสภาพึงจะได้รับ” เลขาธิการคุรุสภากล่าวย้ำ