สวนสัตว์โคราช ชวนประกวดตั้งชื่อ “ลูกสมเสร็จ” ชิงเงินหมื่น

สวนสัตว์นครราชสีมา เชิญชวนประกวดตั้งชื่อให้ “ลูกสมเสร็จ” เพศผู้ เกิดเมื่อ 10 ม.ค. 64 ชิงเงินรางวัล 10,000 บ. เปิดรับถึง 7 ก.พ. 64 นี้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook fanpage เชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งชื่อเข้าประกวด เพื่อตั้งชื่อให้ “ลูกสมเสร็จ” เพศผู้ ซึ่งเป็นลูกพ่อมาเฟียกับแม่สิงหา ที่เกิดเมื่อ 10 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับถึงชื่อที่ส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564 และจะประกาศผลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าของชื่อที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

          ขั้นตอนการส่งประกวดชื่อน้องสมเสร็จ

          - ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมตั้งชื่อให้น้องสมเสร็จ พร้อมทั้งกรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อน้องสมเสร็จที่คุณตั้งขึ้น, ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

          - สามารถเสนอชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          - ชื่อที่เสนอจะต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ และไม่เคยจดลิขสิทธิ์ใด ๆ

          - เสนอชื่อได้ 1 ชื่อ/ท่าน

 

          หลักเกณฑ์การตัดสิน

          1. เป็นชื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช้คำหยาบคายหรือส่อเสียดใด ๆ (10 คะแนน)

          2. เป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหู เข้าใจง่าย (5 คะแนน)

          3. เป็นชื่อที่มีความหมายดี (5 คะแนน)

 

             o ชื่อที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสวนสัตว์นครราชสีมา

             o ชื่อทุกชื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอ สวนสัตว์นครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

             o คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

             o กรณีที่ชื่อน้องสมเสร็จที่ได้รับการคัดเลือกได้ถูกส่งมาจากผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน (ชื่อซ้ำ) คณะกรรมการจะคัดเลือกและให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาในระบบเป็นคนแรกเท่านั้น

 

          - ประกาศรายชื่อในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ www.korat.zoothailand.org และ  Facebook Fanpage สวนสัตว์นครราชสีมา

          - ทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลระบุไว้ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์

          - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารับรางวัลที่สวนสัตว์นครราชสีมา  เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาที่ทีมงานได้แจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์

          - รางวัลทั้งหมดไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด

          - พนักงานและครอบครัวพนักงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

          - ผู้ส่งชื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หรือสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

 

ร่วมกิจกรรมประกวดตั้งชื่อ (คลิก)

https://forms.gle/BpDZYhnwNLTH78Fo9