“ดวงใจวิจารณ์” ปี 64 จัด Live สด รับคู่มือนักวิจารณ์ฯ ฟรี!

เพจ “ดวงใจวิจารณ์” จัดกิจกรรม Live สด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกวันเสาร์ ตลอด ก.พ. 64 เปิดโอกาสนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ สมัครล่วงหน้า รับคู่มือนักวิจารณ์ฯ ฟรี!

          หลังประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่อย่างล้นหลาม และมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” เป็นจำนวนมาก “ชมัยภร แสงกระจ่าง” ประธานกรรมการตัดสินฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมของ เพจ “ดวงใจวิจารณ์” อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม

 

ชมัยภร แสงกระจ่าง
ประธานกรรมการตัดสิน รางวัล "ดวงใจวิจารณ์" 2563

 

 

 จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
กรรมการคัดสรร รางวัล "ดวงใจวิจารณ์" 2563 

 

          นอกจากจะเปิดรับผลงาน ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 แล้ว เพจ “ดวงใจวิจารณ์”  ยังได้จัดกิจกรรม Live สด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน - คิด - วิจารณ์ ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ : อ่าน - คิด - วิจารณ์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมไทย โดยมี ชมัยภร แสงกระจ่าง, สรณัฐ ไตลังคะ, และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ร่วมเป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 6 เสาร์ที่ 13 และเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น. อัดแน่นด้วยเนื้อหาและประสบการณ์ด้านการวิจารณ์วรรณกรรม

  • 6 ก.พ. 64  หัวใจของการวิจารณ์ ประเภทและการเขียนบทวิจารณ์ ฯลฯ
  • 13 ก.พ. 64  การวิจารณ์งานประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย
  • 20 ก.พ. 64  การวิจารณ์งานประเภทสารคดีและกวีนิพนธ์

 

          พิเศษ !!! สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 จะได้รับเอกสารคู่มือสำหรับนักวิจารณ์วรรณกรรมหน้าใหม่ ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/qqk2mqVSNsYxvDGz8

 

 

CR : เพจ “ดวงใจวิจารณ์”
https://www.facebook.com/duangjaivijarn