ประกวดภาพถ่าย “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงรางวัลกว่า 2 ล้าน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพฯ เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท เปิดรับผลงาน 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564