CHANGE AGAIN ปี (ใหม่) เปลี่ยน (ใหม่) อีกครั้ง !

CHANGE AGAIN ปี (ใหม่) เปลี่ยน (ใหม่) อีกครั้ง !

 

         ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คงอยู่ หรือ ดับไป “วงรอบ” ของ “กาลเวลา” ก็ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เสมอ

 

         “เข็มนาฬิกา” ของ “กาลเวลา” กระดิกคืบคลานและเคลื่อนที่ ผ่านวัน ผ่านเดือน และผ่านปี

 

         บางอย่างเกิดขึ้น

 

         บางอย่างคงอยู่

 

         และบางอย่างดับไป

 

         “สรรพสิ่ง” ทั้งหลายทั้งปวง ล้วนดำเนินไปบน “ความเปลี่ยนแปลง” เช่นนี้ทั้งสิ้น !

 

         นี่เป็น “สัจธรรม” อันเป็น “ธรรม” ที่เป็นไปตาม “ธรรมชาติ” และเป็นไปอย่าง “ธรรมดา” ตราบเท่าที่วงจรของ “วัฏสงสาร” ยังดำเนินไปตาม “วงรอบ” ของ “กาลเวลา”

 

 

 

         ที่เราต้องทำ อาจบางทีก็มีเพียงการทำความเข้าใจ

 

         หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจ

 

         เพื่อให้ทั้งหลายทั้งปวง สามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งในวิถีทางที่เป็นไปตามปกติ และในวิถีทางที่เป็นไปโดยไม่ปกติ

 

         ความจริงก็คือ เรื่องของ “เรา” อาจเท่ากับหรือไม่เท่ากับเรื่องของ “โลก”

 

ทว่า ! เรื่องของ “โลก” โดยส่วนใหญ่คล้ายกับเป็นเรื่องของ “เรา”

             

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในรอบปีที่ผ่านมา แทบทุกประการดำเนินไปบนความหนักหน่วง และหนักหนาอย่างยิ่ง

 

         ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของ “โควิด 19 ที่แทบจะเป็น “ชะตากรรมร่วม” ของ “โลก” และ “เรา”

 

         ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “การเมือง” ที่ดำเนินไปบนเส้นบาง ๆ ของความละเอียดอ่อน

 

         ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “เศรษฐกิจ” ที่เปราะบางและอ่อนแอ จนแทบจะพังทลายทั้งระบบ

 

         ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “สังคม” ที่ขมวดปมยุ่งเหยิงไปทุกภาคส่วน

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ดำเนินไปบน “ความเปลี่ยนแปลง” ที่เปลี่ยนผ่านเข้ามาตกกระทบต่อสายตาและการรับรู้ ทั้งของ “เรา” และของ “โลก” โดยไม่อาจปฏิเสธได้

 

 

         ที่เราต้องทำ อาจบางทีก็มีเพียงการทำความเข้าใจ

 

         หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจ

 

         เพื่อให้ทั้งหลายทั้งปวง สามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งในวิถีทางที่เป็นไปตามปกติ และในวิถีทางที่เป็นไปโดยไม่ปกติ

 

         ความจริงก็คือ มีบางอย่างเกิดขึ้น

 

         ความจริงก็คือ มีบางอย่างคงอยู่

 

         และความจริงก็คือ มีบางอย่างดับไป

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ คือ “ความเปลี่ยนแปลง” เพื่อ “เปลี่ยนผ่าน”

 

จาก “จุดเริ่มต้น” ไปสู่ “จุดสุดท้าย” และจาก “จุดสุดท้าย” เพื่อกลับมายัง “จุดเริ่มต้น” อีกครั้งครา

 

         “ปีเก่า” ผ่านไป “ปีใหม่” ผ่านมา

 

         ไม่ว่าจะ “สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” ที่ผ่านไปย่อมเป็น “คุณค่า” สำหรับ “วันเวลา” ของการ “เริ่มต้นใหม่” เสมอ

 

         ที่เราต้องทำก็คือ “เปิดใจ” ทำความเข้าใจ และพยายามที่จะเข้าใจ

 

เพื่อ “HAPPY NEW YEAR” เพื่อ CHANGE AGAIN และเพื่อ HAPPY AGAIN ANDAGAIN!!!

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ
 

//....................

CR : DAD MAGAZINE https://www.dad.co.th/ ความสุขในศูนย์ราชการฯ

//....................