เลือดหมู่ O และ A มีไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย !! ‘รพ.ศิริราช’ ขอรับบริจาค

เลือดหมู่ O และ A มีไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย !!‘รพ.ศิริราช ขอรับบริจาค

 

“ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช” ขอรับบริจาคเลือด “หมู่ O” และ “หมู่ A” เนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ขอรับบริจาคเลือด “หมู่ O” และ “หมู่ A” เนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

              “ขอรับบริจาคเลือดหมู่ O และ หมู่ A เนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

 

1. แบบฟอร์มขอรับบริจาคเลือด

http://bit.ly/2KbmxLl

 

2. แบบฟอร์มคัดกรอง COVID-19

http://bit.ly/2XD89yF

 

แบบฟอร์มอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์สามารถบริจาคเลือดได้

http://bit.ly/3bDo6Nx

 

มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์รับบริจาคเลือด

http://bit.ly/38HkGYj

 

.......................................................

 

ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3

ห้องรับบริจาคเลือด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00

ติดต่อสอบถาม 02-414-0100 หรือ 02-414-0102 (ในเวลาราชการ)

ห้องรับบริจาคเกล็ดเลือด : เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00

ติดต่อสอบถาม 02-414-0104 (ในวันและเวลาทำการ)”

 

 

//.................

              CR : “ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช”

https://www.facebook.com/Sirirajbloodbank/

//.................