“มรภ.อุบลฯ” เจ๋ง! ชนะเลิศ “สปอตโทรทัศน์วันครู”

“คุรุสภา” ประกาศผลการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2564 ผลงาน “ครูใหม่” ของคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม “งานวันครูออนไลน์” ครั้งแรก

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ อีกทั้ง เป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู

 

 

          คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน  “เชื่อในพลังของคุณครู” ของทีม Goodteam By K๔ADSTUDIO  รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ  20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เปลี่ยน” “ปรับ” ฉบับครู “ไว” ของทีม Fast Work  และ     ผลงาน “ผลงาน ไม่ว่า Gen ไหน ก็สามารถเข้าใจโลกดิจิทัล” ของทีม คาโมมายด์  และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูไทยวิถีใหม่”  ของทีม ปังหยาอารี   และผลงาน “เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์” ของทีม The Sun Morning

          สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูใหม่” ของทีม มิดมี่โปรดักชั่น คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี  รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูวิถีดิจิทัล” ของทีม ฤดูฝน  และผลงาน “ครูไทยวิถีใหม่”   ของทีม ปังหยาอารี  และรางวัลชมเชย  2 รางวัล  รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “Hologram” ของทีม ราหูฟิลม์  และผลงาน “ครูไทยยุคใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันโลกดิจิทัล”  ของทีม ลาเต้

 

  

          ดร.ดิศกุล  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันครูออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู โดยกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564  ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ส่วนเฟสที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564 และเฟส ที่ 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

          ส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ โดยจะต้องหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามความเห็นหรือมาตรการที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

          เนื่องในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม  งานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา (@Khurusaphaofficial) และอย่าลืมติด #วันครู2564 ร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์วันครู และสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

 

ส่งบัตรอวยพรออนไลน์ (คลิก)