เปิด ‘คู่มือ’ ดูแล-ป้องกันตนเอง สู้ ‘โควิด-19’ ไปด้วยกัน !

เปิด คู่มือดูแล-ป้องกันตนเอง สู้ โควิด-19’ ไปด้วยกัน !

 

 

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ “คู่มือการดูแลและป้องกันตนเอง จากการระบาดของไวรัสโควิด-19” เชิญชวนคนไทย ร่วม “สู้ โควิด-19 ไปด้วยกัน”

 

 

 

 

สามารถเปิดอ่านใน “รูปแบบหนังสือพลิกได้” โดยคลิกที่นี่ 

 

https://online.pubhtml5.com/qpxc/usul/

 


ดาวน์โหลด คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

 

//.......................