เศร้าเกินบรรยาย เผย ‘กล้วยหอม’ ใบละ 9 บ. เกษตรกรได้แค่ 50 สต.

เศร้าเกินบรรยาย เผย กล้วยหอม ใบละ 9 บ. เกษตรกรได้แค่ 50 สต.

 

"มูลนิธิชีววิถี" เผย ขณะที่คนไทยซื้อ “กล้วยหอม” ราคาใบละ 9 บาท รายได้สุทธิที่ “เกษตรกร” ผู้ปลูกกล้วยหอมจะได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ใบละ 50 สตางค์เท่านั้น ระบุ ผู้บริโภคจ่ายราคาแพง ไม่ได้แปลว่า เกษตรกรรายย่อย ได้ค่าตอบแทนเป็นธรรม

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “มูลนิธิชีววิถี BIOTHAI” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เปิดเผยว่า “กล้วยหอม” ที่มีราคาขายใบละ 9 บาท เกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้สุทธิอยู่ที่เฉลี่ยใบละ 50 สตางค์เท่านั้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่ดังกล่าว มีดังนี้

 

         “ขณะที่คนไทยซื้อ กล้วยหอม ราคาใบละ 9 บาท จากร้านสะดวกซื้อ ทราบหรือไม่ว่า รายได้สุทธิที่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจะได้รับนั้นอยู่ที่เฉลี่ยใบละ 50 สตางค์เท่านั้น !

 

ไบโอไทย ใช้งานศึกษาของนักวิชาการ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อคำนวณรายได้และต้นทุนของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมในจังหวัดภาคกลางแห่งหนึ่ง

 

พบว่า เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเพียง 50 สตางค์ต่อกล้วยหอม 1 ใบ (ขนาดมาตรฐานใบละ 120 กรัม) หลังจากหักต้นทุนการผลิตแล้ว

 

ต้นทุนการปลูกกล้วยหอมเป็นต้นทุนคงที่ (ค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมสินทรัพย์) ประมาณ 24% และต้นทุนผันแปร (พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าแรง ฯลฯ) ประมาณ 76%

 

โดยต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32% ของต้นทุนผันแปรทั้งหมด (ซึ่งงานศึกษาดังกล่าวมิได้ระบุชัดว่าเกษตรกรมีข้อผูกพันต้องซื้อจากเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของค้าปลีกค้าส่งหรือไม่)

 

อาหารราคาแพงที่ผู้บริโภคจ่าย ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมแต่ประการใด”

 ราคากล้วยเปรียบเทียบ-ยุโรป

 

ราคาค้าปลีกกล้วยเปรียบเทียบ-สหรัฐ

 

//..................

                CR : มูลนิธิชีววิถี BIOTHAI”

                https://www.facebook.com/biothai.net/

//..................