BE HAPPY ‘เทศกาล (มี) ความสุข’

BE HAPPY ‘เทศกาล (มี) ความสุข

 

         สายลม “ธันวาคม” บอก “ความหมาย” หลายประการ

 

         ไม่ว่าจะเป็นการ “เปลี่ยนผ่าน” ของ “ฤดูกาล” ที่ถูกส่งต่อจาก “สายฝน” แห่งความชุ่มชื้น มาสู่ “สายลม” แห่งความหนาวเย็น

 

         ไปจนถึง “การสิ้นสุด” ของ “ช่วงเวลา” ที่นับจาก “ต้นปี” มาสู่ “ปลายปี”

 

         เพื่อเพิ่มริ้วรอยของวันเวลา กับขวบปีที่เพิ่มขึ้น

 

         และเพื่อ “เปลี่ยนผ่าน” ไปสู่ “ขวบปีใหม่” กับ “วันเวลาใหม่” ที่จะเริ่มต้นนับอีกครั้ง ในขวบปีต่อไป

 

         นี่เป็น “ช่วงเวลา” ของการสรุปทบทวน “ความหมาย” ของอดีต ในห้วงเวลาปัจจุบัน เพื่อไปสู่อนาคต

 

         นี่เป็น “ช่วงเวลา” ของ “รอยต่อ” ระหว่าง “ขวบปีเก่า” ที่กำลังจะผ่านพ้นไป กับ “ขวบปีใหม่” ที่กำลังจะมาถึง

 

         ทั้งหมดที่ว่านี้ คือ “วิถี” แห่ง “ชีวิต” ที่ดำเนินมา

 

 

 

         แน่นอนว่า “ในระหว่างรายทาง” ย่อมปรากฏ “ความทุกข์”

 

         แน่นอนว่า “ในระหว่างรายทาง” ย่อมปรากฏ “ความสุข”

 

         และแน่นอนว่า ไม่ว่า “ในระหว่างรายทาง” จะปรากฏ “ความทุกข์” หรือ “ความสุข” มากกว่ากัน ที่ปรากฏย่อมเกิดขึ้น มีขึ้น ทั้งเป็นอยู่ และเป็นไป

 

         เพราะมี “ความทุกข์” จึงรู้ซึ้งถึง “ความสุข”

 

         และเพราะมี “ความสุข” จึงปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยง “ความทุกข์”

 

         “โลก” เป็นเช่นนี้ และ “เรา” ก็เป็นเช่นนี้เช่นกัน !

 

 

 

         ความจริงก็คือ ทุก ๆ เรื่องราว มี “จุดเริ่มต้น” และ “จุดสิ้นสุด”

 

และความจริงก็คือ ทุก ๆ เรื่องราวที่ว่านี้ ก็มีเรื่องราว “ระหว่างรายทาง” ทั้งสิ้น

               

“ชีวิต” เป็นเช่นนี้ “วันเวลา” ก็เป็นเช่นนี้ มี “ความทุกข์” มี “ความสุข” ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยน ผ่าน “วันเวลา” ที่ “เปลี่ยนผ่าน”

 

         ที่เราต้องทำก็คือ การสรุปทบทวน “ความหมาย” ของอดีต ในห้วงเวลาปัจจุบัน เพื่อไปสู่อนาคต

 

         ที่เราต้องทำก็คือ การ “เรียนรู้” เพื่อจะ “เข้าใจ” หรืออย่างน้อยที่สุด ก็คือการทุ่มเทความพยายามอย่างถึงที่สุด ในการ “เรียนรู้” เพื่อจะ “เข้าใจ”

 

         ทั้ง “ความทุกข์”

 

         และทั้ง “ความสุข”

 

เพื่อที่จะมี “ความสุข” และเพื่อที่จะเปลี่ยน “ความทุกข์” ให้กลายเป็น “ความสุข” โดยเฉพาะใน “ห้วงเวลา” ของการ “เปลี่ยนผ่าน” ในช่วงของ “เทศกาลแห่งความสุข”

               

“ความจริง” ก็คือ “ความสุข” ไม่ใช่แค่มีให้หา หากแต่ต้องมองให้เห็น

 

         เพราะถ้าเรามองไม่เห็น ต่อให้หาอย่างไร ก็ยากที่จะพบ

 

         จาก “จุดเริ่มต้น”“ต้นทาง” ไปจนถึง “จุดสิ้นสุด” “ปลายทาง” ยังมี “ระหว่างรายทาง” ที่งดงาม

 

         นี่คือ “ความสุข” ที่เราสามารถมีได้ ในช่วงเวลา “เปลี่ยนผ่าน” ของ “เทศกาลความสุข”

 

BE HAPPY EVERYBODY HAPPY NEW TIME !!!

 

 


สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//....................

CR : DAD MAGAZINE WWW.DAD.CO.TH ความสุขในศูนย์ราชการฯ

//....................