ประกาศแล้ว ! 43 โครงการ “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ปี 64

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจาก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” จาก 3 แนวทาง รวม 43 โครงการ คัดเลือกจากผู้ยื่นขอรับทุน 337 โครงการ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ได้เผยแพร่ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนจาก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ซึ่งเปิดให้ยื่นขอรับทุน 1-31 ตุลาคม 2563 และมีผู้ยื่นขอรับทุนจำนวน 337 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          ประกาศแล้ว !! จำนวน 43 โครงการ

          กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย อนุมัติโครงการที่ได้รับทุน ปี 64 “3 แนวทาง”

          - แนวทางที่ 1 สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ “26 โครงการ”

          - แนวทางที่ 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายฯ “10 โครงการ”

          - แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย ในต่างประเทศฯ “7 โครงการ”

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศและรายชื่อโครงการที่ได้รับทุน

 

CR : Facebook “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
https://www.facebook.com/fund.ocac