พช. ชวนคนไทยช้อป “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020”

กรมการพัฒนาชุมชน ชวนอุดหนุนสินค้า OTOP ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน OTOP City 2020 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และรองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางอารยา จันทรโสภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทสยามพิวรรธน์ นางสาวสกาวเดือน วงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้ (ประเทศไทย) นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า มหกรรม OTOP ผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญาของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ กลับมาอีกครั้งในงาน OTOP City 2020 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2

 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า การจัดงานในครั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสาน ภูมิปัญญาการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพ เพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังหมู่บ้าน/ตำบลทั่วประเทศ มีเงินหมุนเวียนไปยังหลายหมื่นครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยสร้างเศรษกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

          “งาน OTOP City ของเรายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ยิ่งในปีนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน นำความปลาบปลื้มใจมาสู่พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP และผู้จัดงานทุกคน นับเป็นบุญของชาวไทยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงดำเนินตามพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานด้วยพระองค์เองเพื่อพี่น้องชาวไทยกว่า 70 ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้านการออกแบบ ด้านการสืบสานรักษาผ้าไทยนั้น พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อการรักษาและเพิ่มพูนศักยภาพผ้าไทย และทรงออกแบบลายผ้าที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อพระราชทานให้แก่วงการผ้าไทยโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ผสมผสานความทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัว ซึ่งถือเป็นโอกาสสุดพิเศษของทุกท่านที่มาในงานนี้ ที่จะได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่ได้จัดแสดงในงานนี้ด้วย นอกจากนั้นแล้วงาน OTOP City ในทุกปียังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องผู้ประกอบการ เงินทองที่ทุกท่านใช้จ่ายไปในงานนั้น จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง นี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้

 

 

          ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านความมั่นใจในมาตรการการป้องกันโควิด โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนนทบุรี ในการจัดบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยในเรื่องการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการของ ศบค. โดยเคร่งครัด ด้านประตูก่อนเข้าเมืองทองธานีได้มีการปูพรมฆ่าเชื้อทุกจุด เพราะฉะนั้นขอจงมั่นใจในความปลอดภัย เที่ยวชมอย่างสบายใจในวิถีใหม่แบบ New Normal วันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 นี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านชาวไทยร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP มาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ สินค้าจากชุมชน เพื่อเป็นของขวัญของฝากที่ล้ำค่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวและกระจายรายได้สู่ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เหนือกว่าการได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากทุกภูมิภาคที่นำมาร่วมไว้ในงานนี้งานเดียวแล้ว อีกทางหนึ่งถือเป็นหนึ่งถือเป็นการทำดีตอบแทนบุญคุณให้กับแผ่นดินอีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

 

 

          สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชื่นชมความงดงามแห่งพระมหากรุณาธิคุณในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นิทรรศการนำเสนอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ที่ทรงมีพระวินิจฉัย ในการออกแบบสี ลวดลาย บนผืนผ้า การตัดเย็บ ในรูปแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จ ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค โดยจัดแสดงกี่เจ้าฟ้าฯ ผ้าย้อมครามลวดลายพระราชทานและชุดเสื้อผ้าทั้งหมด 18 ชุด และสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดทั้ง 9 วัน อาทิ นิทรรศการแพรพรรณชั้นเลิศ, TOP ของขวัญของฝาก, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, ศิลปิน OTOP, Modern design, First Lady และการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วไป ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน มากกว่า 3,500 ราย รวมทั้งกิจกรรมหน่วยงานภาคี จากหน่วยงานภาคีทีร่วมสนับสนุน และส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มากกว่า 13 หน่วยงาน และยังมีกิจกรรมการบริการ/โซนพิเศษ เช่น OTOP ชวนชิม จากทั่วประเทศ 160 ราย กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ จับรางวัล gift voucher แทนเงินสด เพื่อนำไปซื้อสินค้า OTOP ภายในงาน และรางวัลใหญ่วันสุดท้ายของการจัดงาน ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 22 เส้น รวมมูลค่า มากกว่า 600,000 บาท และยังมีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปินนักร้อง ทุกวันอีกด้วย