เส้นทางรางวัล 10 นักเขียน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”

เปิดใจ 10 นักเขียน บอกเล่าเส้นทางก่อนคว้ารางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” / ประชาคม ลุนาชัย / จันทรา รัศมีทอง / ปิยพัชร์ จีโน (อาร์ต จีโน) / ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ / ณฐกร อุลิตร (TUM ULIT) / อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ไชโย สุวรรณ (บุหลัน รันตี) / คัจฉกุล แก้วเกต (Tent Katchakul) / ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์) / อรสม สุทธิสาคร

 

ประชาคม ลุนาชัย - เจ้าของผลงานเรื่อง "ไต้ก๋ง"

 

 

จันทรา รัศมีทอง - เจ้าของผลงานเรื่อง "ลูกไม้กลายพันธุ์"

 

 

ปิยพัชร์ จีโน (อาร์ต จีโน) - เจ้าของผลงานเรื่อง "JUICE : ARRIVAL"

 

 

ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ - เจ้าของผลงานเรื่อง "เลือดข้นคนจาง"

 

 

ณฐกร อุลิตร (TUM ULIT) - เจ้าของผลงานเรื่อง "Say Hi until Goodbye"

 

 

อนุสรณ์ ติปยานนท์ - เจ้าของผลงานเรื่อง "My Chefs"

 

 

ไชโย สุวรรณ (บุหลัน รันตี) - เจ้าของผลงานเรื่อง "มันนิซาไก คนป่าแห่งเขาบรรทัด วิถีคน วิถีป่า"

 

 

คัจฉกุล แก้วเกต (Tent Katchakul) - เจ้าของผลงานเรื่อง "Presents from the Present"

 

 

ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์) - เจ้าของผลงานเรื่อง "กาหลมหรทึก" และ "ลิงพาดกลอน"

 

 

อรสม สุทธิสาคร - เจ้าของผลงานเรื่อง "ดอกไม้ใต้ภูเข้าน้ำแข็ง"

 

          ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลหนังสือดีเด่น "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2071 2902-3 หรือดาวน์โหลดกติกาการประกวดได้ที่  https://7book.csrcpall.com