เปิดแล้ว “เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง” ชวนเที่ยวเชียงราย พลิกวิกฤตโควิด-19

“เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7” เปิดงานอบอุ่นรับลมหนาว เทศกาลถนนคนเดินชนเผ่าแห่งปี “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง” ชวนคนไทยเที่ยวเชียงรายร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นพลิกฟื้นวิกฤตโควิด-19 ร่วมความสุขท้ายปี พร้อมจัดมาตรการป้องกันโควิดเข้มข้นมาตรฐาน สธ. งานตลอดเดือน ธ.ค.63 –ม.ค.64 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย

          หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7" ณ ลานห่มหนาว สวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง สำนักงานเชียงราย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) นายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพเชียงราย พันเอกสมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 3 และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมงาน

 

 

          หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวเปิดงานว่า “จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เห็นว่าการจัดงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งนี้ยิ่งมีความสำคัญกว่าเดิม เนื่องจากเป็นการมอบความสุขและกำลังใจให้คนไทย รวมถึงจะช่วยกระตุ้นธุรกิจภายในประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมทั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในฤดูท่องเที่ยวให้ชุมชนดอยตุงด้วย โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์น่าไว้วางใจและสามารถเดินทางภายในประเทศได้อย่างปลอดภัย คนไทยก็จะช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7"

 

 

          งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บ้านแห่งความรัก” เพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคน ส่วนดอยตุงก็เปรียบเสมือนบ้านของคนในพื้นที่และในจังหวัดเชียงรายที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความรัก ความเอาใจใส่ จึงมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสบการณ์อันน่าประทับใจ

 

 

          นอกจากความรักในสถานที่ ผู้มาเยือน และชุมชนแล้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมีความรักให้สิ่งแวดล้อม จึงออกแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนเครดิตเพื่อให้เป็นงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) และมีการคัดแยกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีขยะไปสู่บ่อฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)

 

 

          “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯขอเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 ท่ามกลางอากาศหนาวสดชื่นกลางขุนเขา การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวดอยตุง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้กระบวนการในการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน สามารถพึ่งตัวเองได้ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 6 ชนเผ่าในชุมชน ได้แก่ อาข่า ลาหู่  ไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทลัวะ และจีนยูนนาน ผ่านกิจกรรมร้านค้าชนเผ่า และไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม อาทิ ประติมากรรมพิเศษในสวนแม่ฟ้าหลวง การแสดงชนเผ่า ดนตรีในสวน” หม่อมหลวงดิศปนัดดากล่าวเชิญชวน

 

 

          ด้านนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์เชิญชวนคนไทยให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อากาศกำลังดีมาก บรรยากาศกำลังสวดสดงดงาม ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายเรื่อง ทั้งอาหารและความหลากทางวัฒนธรรม นอกจากเรามีวัดล่องขุ่นที่สวยงามแล้ว โดยเฉพาะพระธาตุดอยตุงมีอายุ 2 พันกว่าปีมีความศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมมาสักการะบูชา ส่วนมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 นั้น จังหวัดเชียงรายมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวตั้งแต่สนามบินตลอดจนพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเข้มข้น ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้

 

 

          สำหรับพิธีเปิดงาน "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7" ครั้งนี้ ภายในงานมีการยกระดับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เชิงรุก ด้วยการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพิ่มเติมจากมาตรการปกติที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ให้บริการ รวมถึงจุดที่มีการสัมผัสบ่อยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 3 ชั่วโมง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทุกสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประจำทุกเย็น การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ในทุกพื้นที่ปิดเป็นประจำทุกเย็น และกำหนดจุดใช้บริการแบบเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

 

 

          ทั้งนี้ งานสีสันแห่งดอยตุงได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญร่วมสนุก สุขใจในวิถีชนเผ่าของงานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 พร้อมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่ 7 ได้ที่ www.facebook.com/DoiTungClub, โทร. 02-252-7114 หรือ 053-767-015-7