“ชมรมเพื่อนโดม” ชวนร่วมงาน “วันธรรมศาสตร์สามัคคี” 5 พ.ย. นี้

ชมรมเพื่อนโดม และเครือข่าย เชิญชวนร่วมงาน “วันธรรมศาสตร์สามัคคี”  5 พฤศจิกายน 63 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกิจกรรมดนตรี นิทรรศการ เสวนา และอ่านบทกวีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมชมนิทรรศการกวีนิพนธ์  “แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” 5-15 พฤศจิกายน 63